Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Molekulová fyzika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12MOF ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Základní představy o víceatomových molekulách a molekulárních látkách, o jejich struktuře, jejich fyzikálních vlastnostech a o metodách jejich studia.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní pojmy; Historický úvod

2. Nástin kvantové mechaniky; Jednoduché kvantově-mechanické modely

3. Elektronová struktura atomů; Vznik chemické vazby

4. Elektronová struktura molekul; Rovnovážná geometrie; Rotační a vibrační pohyby molekul

5. Symetrie molekul; Izomerie; Chiralita

6. Elektrické a magnetické vlastnosti molekul; Mezimolekulové interakce

7. Metody studia struktury molekul I (Hmotnostní spektrometrie, Rotační a vibrační spektroskopie)

8. Metody studia struktury molekul II (Difrakční metody, NMR, Fotoelektronová spektroskopie)

9. Molekulové krystaly; Samouspořádání; Molekulové stroje

10. Makromolekuly - syntetické polymery a biopolymery, jejich klasifikace

11. Základní pojmy fyziky polymerů (molekulová architektura, konfigurační stavy,tepelné chování, krystalizace polymerů)

12. Fyzikální aspekty funkce vybraných biopolymerů

13. Metody rešerše v chemických databázových systémech; Cílená syntéza

chemických sloučenin s požadovanými fyzikálně-chemickými vlastnostmi

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Stavba a vlastnosti molekul a principy metod používaných ke zjišťování jejich struktury.

Schopnosti:

Používat chemické informační systémy; orientace v metodách chemické strukturní analýzy.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Luciano Colombo: Atomic and Molecular Physics: A primer, IOP Publishing Ltd., 2023.

ISBN: 0750357320, 9780750357326

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11365605.html