Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Specializované praktikum 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02SPRA2 KZ 6 0+4 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Fyzikální měření zaměřená na zvládnutí práce s přístroji nejčastěji se vyskytujícími ve fyzikální a technické praxi. Témata úloh jsou vybírána tak, aby se v rámci nich studenti seznámili s náročnějšími partiemi experimentální fyziky a metrologie.

Požadavky:

Fyzikální praktikum 1,2

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Zesilovače, časovače

2. Tvarování signálu, diskriminátory

3. Koincidenční měření, triggerování

4. Systémy sběru dat, multikanálové analyzátory, kalibrace

5. Alfa-spektroskopie, polovodičové detektory

6. Gama-spektroskopie, scintilační detektory (sestavení)

Cíle studia:

Znalosti:

Měřící a vyhodnocovací metody, různé experimentální postupy

Schopnosti:

Aplikace uvedených metod na konkrétní fyzikální experimenty, zpracování výsledků a jejich zhodnocení

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kolektiv KF: Fyzikální praktikum I, ČVUT Praha 1989

Doporučená literatura:

[2] Kolektiv KF: Fyzika I - Laboratorní cvičení, ČVUT Praha 1998

Studijní pomůcky:

laboratoř katedry fyziky

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1761606.html