Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Španělština Z3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04SZ3 Z 1 0+4 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz je pokračováním SZ2 i nadále rozvíjí slovní zásobu a prohlubuje studium gramatiky. Rozšiřuje poznatky o dějinách a kultuře zemí studovaného jazyka, zejména ovšem Španělska. Je věnován dalším zvláštnostem gramatického systému (perfektum a imperfektum, infinitiv, gerundium, imperativ). Posluchač se učí písemně i ústně komunikovat na daná témata obecného rázu, učí se k tomuto účelu zpracovávat přečtené nebo uslyšené.

Požadavky:

Výstupní požadavky části SZ2

Osnova přednášek:

Učebnice Aula Internacional 2 - Nueva edición, lessons 6 - 10

Osnova cvičení:

Učebnice Aula Internacional 2 - Nueva edición, lessons 6 - 10

Osnova obsahem odpovídá uvedeným lekcím.

Cíle studia:

Znalosti:

Osvojení morfologie,lexika a syntaxe daného kurzu.

Schopnosti:

Využít získané znalosti k pochopení jasných zpráv a hlášení, k porozumění jednoduchých dopisů, ke komunikaci v běžných situacích, k popisu důvěrně známých situací, k napsání jednoduchých poznámek a osobních dopisů nebo poděkování.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J.Corpas,A.Garmendia,C.Soriano,N.Sans, Aula Internacional 2 - Nueva edición, Difusión 2013

[2] učební materiály připravené katedrou jazyků: http://people.fjfi.cvut.cz/vadilbea/spanish.html

Doporučená literatura:

[3] L.Aragonés,R.Palencia, Gramática de uso del español: Teoría y práctica A1-B2, Ediciones SM 2005

[4] J.Carrasco Montero, L.Sole Bernardino, Todas las voces: curso de cultura y civilización A1 - A2, Difusión 2012

[5] jednojazyčné a překladové slovníky

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika

Poznámka:

kód 04SZ3

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23071605.html