Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Makroekonomie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18MAK2 Z,ZK 4 2+2 česky
Vztahy:
Předmět 18MAK2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 18MAK1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět Makroekonomie II rozšiřuje studentům základní teoretické ználosti získané z Makroekonomie I o nejnovější poznatky z soudobé makroekonomie. Jedná se o modely ekonomického růstu, zejména ty s důrazem na roli lidského kapitálu a technologického pokroku. Dále seznamuje studenty s moderními principy modelování ekonomiky, tj. makroekonomické modely odvozeny z mikroekonomického chování subjektů v ekonomice a jejich racionálního očekávání. Také poskytuje studentům moderní poznatky z modelování trhu práce.

Požadavky:

Absolvování předmětu Makroekonomie I.

Osnova přednášek:

1. Ekonomický růst.

2. Solowův-Swanův model ekonomického růstu.

3. Ramseyův model ekonomického růst.

4. Jednosektorový model endogenního ekonomického růst.

5. Dvousektorový model endogenního ekonomického růst.

6. Model ekonomického růstu s rostoucím počtem meziproduktů.

7. Model ekonomického růstu s rostoucí kvalitou meziproduktů.

8. Makroekonomické modelování.

9. Nová klasická makroekonomie.

10. Nová keynesovká makroekonomie.

11. Hospodářská politika.

12. Rovnovážný model trhu práce.

13. Analýza chování trhu práce.

Osnova cvičení:

Struktura cvičení odpovídá struktuře přednášky, jsou procvičovány typické příklady ke každému z probraných témat.

1. Ekonomický růst.

2. Solowův-Swanův model ekonomického růstu.

3. Ramseyův model ekonomického růst.

4. Jednosektorový model endogenního ekonomického růst.

5. Dvousektorový model endogenního ekonomického růst.

6. Model ekonomického růstu s rostoucím počtem meziproduktů.

7. Model ekonomického růstu s rostoucí kvalitou meziproduktů.

8. Makroekonomické modelování.

9. Nová klasická makroekonomie.

10. Nová keynesovká makroekonomie.

11. Hospodářská politika.

12. Rovnovážný model trhu práce.

13. Analýza chování trhu práce.

Cíle studia:

Předmět rozšiřuje znalosti z předmětu 18MAK1 o moderní teorie ekonomického růstů a nový přístup modelování ekonomiky a trhu práce. Absolventi tohoto předmětu budou schopni analyzovat dopad různých faktorů na ekonomický růst a implikace pro odpovídající hospodářskou politiku. Dále by měli umět odvodit za daných předpokladů přslušný model fungování ekonomiky a trhu práce a z odvozených modelů a z nich vyvodit implikace pro praktickou hospodářskou politiku.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Jones, C. I., Vollrath, D.. Introduction to Economic Growth, 3e. New York: W. W. Norton & Company, 2013.

Doporučená literatura:

[2] Barro, R. J., Sala-i-Martin, X.. Economic Growth: Cambridge, Massachusettes, MIT Press, 2004.

[3] Galí, J.: Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework and Its Applications, 2e. Princeton: Princeton University Press, 2015.

[4] Pissarides, C. A.: Equilibrium Unemployment Theory 2e, Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2000.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11370605.html