Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Seminář z dozimetrie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16SED2 Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Seminář z dozimetrie 2 přímo navazuje na předmět SED1. Během předmětu vyslechnou studenti přednášky svých starších spolužáků na témata, kterým se tito studenti věnují v rámci svých bakalářských a diplomových pracích. V rámci výuky jsou představeny i zásady tvorby správné prezentace a rady pro práci s odbornou literaturou.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

První hodina je věnována zásadám tvorby správné prezentace a radám pro práci s odbornou literaturou. V dalších hodinách jsou na programu prezentace absolventů a studentů o výzkumných tématech z oboru dozimetrie a radiologické fyziky.

Cíle studia:

Znalosti:

Seznámit studenty předmětu SED2 s tématy výzkumu jejich starších kolegů (zejména doktorandů).

Schopnosti:

Rozvíjení schopnosti kriticky nahlížet na prezentace druhých a podat jim nezávislý názor na kvalitu jejich výstupu.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3109606.html