Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán BS Matematické inženýrství - Matematické modelování

Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
BSMIMMPP1 BSMIMM - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 57 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 13 předmětů
57
BSMIMMPP2 BSMIMM - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 46 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů
46
BSMIMMPP3 BSMIMM - povinné předměty 3. ročník V této skupině musíte získat alespoň 50 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 11 předmětů
50
Minimální počet kreditů 153
Povinně volitelné předměty
BSSPOLVEDY BS - společenské vědy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
BSJAZYKY BS - jazyky
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BSVOLPREDM BS - volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 153
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 27
Celkový počet kreditů 180
BS - společenské vědy [BSSPOLVEDY]

Student si povinně volí právě jeden z uvedených předmětů.

Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015446.html