Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy programování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18ZPRO Z 4 4C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je určen především studentům, kteří mají jen velmi malé nebo žádné zkušenosti s programováním. Seznámí studenty se základními pojmy v oblasti programování a s programovacím jazykem Python.

Požadavky:

Nenavazuje na žádné předměty; předpokládá se pouze uživatelská znalost počítače.

Osnova přednášek:

1.Základní pojmy (počítač, program, algoritmus, …)

2.Prostředí Pythonu, interaktivní užití a skriptování, základní vlastnosti jazyka

3.Zobrazování dat v paměti počítače, význam datových typů

4.Proměnné, základní datové typy (bool, int, float, str) a operátory

5.Strukturování programu: podmínky, cykly, funkce, moduly

6.Kontejnery (seznamy, slovníky, množiny, n-tice)

7.Iterátory a generátory

8.Zpracování chyb, výjimky, aserce

9.Práce se základními moduly standardní knihovny

10.Práce s textovými řetězci, formátování

11.Práce se soubory a adresáři

12.Modulární stavba programu

13.Základy objektově orientovaného programování

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení se základy procedurálního a objektově orientovaného programování, schopnost řešit základní programátorské úkoly s pomocí jazyka Python.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

[1] R. Pecinovský, Začínáme programovat v jazyku Python, 2. vydání, Grada, 2022. ISBN 978-978-80-271-3609-4.

[2] M. Pilgrim, Ponořme se do Python(u) 3 (Dive into Python 3), CZ.NIC, 2010. ISBN 978-80-904248-2-1. https://knihy.nic.cz/#Python3

[3] J. Kubias, Programování v jazyce Python 3 (How to Think Like a Computer Scientist: Learning with Python), online, 2023. http://howto.py.cz

Rozšiřující literatura:

[1] P. Wentworth, J. Elkner, A.B. Downey, C. Meyers, How to Think Like a Computer Scientist: Learning with Python, 2nd Edition, Green Tea Press, 2012. ISBN 9781491939369. https://www.ict.ru.ac.za/Resources/cspw/thinkcspy3/

[2] R. Pecinovský, Python – Kompletní příručka jazyka pro verzi 3.11, Grada, 2022. ISBN 978-80-271-3891-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11274505.html