Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Čeština pro cizince pokročilí 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04CESP3 Z 1 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz navazuje systematicky na CESP2, zahrnuje práci s autentickými odbornými materiály a interpretaci textu, přípravu na prezentaci a vlastní prezentaci odborného tématu. Součástí je zvládnutí důležitých písemností z hlediska profesního uplatnění.

Požadavky:

Velmi dobré výstupní znalosti kurzu CESP2

Osnova přednášek:

Na základě povinné a doporučené literatury jde o tuto učební látku:

http://people.fjfi.cvut.cz/pavliiva

Viz sylaby

především syntaktická a stylizační cvičení

odborný styl - jazykové prostředky

odborný článek

příprava na prezentaci se zaměřením na téma bakalářské práce

písemnosti - CV, žádost o stipendium, o pracovní místo

Naše univerzita a fakulta, historie a současnost

Jak psát a obhájit bakalářskou práci - zásady

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Syntaktické,lexikální znalosti, tj. složitá souvětí, kondenzace vyjadřování v psaném projevu, terminologie a její využití.

Schopnosti:

Umět správně koncipovat a sepsat odborný článek včetně abstraktu, umět zacházet s literárními prameny, bibliografickými citacemi a technikou prezentace za pomoci počítačové techniky. V písemném projevu zvládnout sepsání důležitých písemností, tj. CV, motivační dopis, žádost o stipendium aj. V návaznosti na to se umět správně vyjadřovat i ústně při přijímacím pohovoru.

Splnění podmínek pro složení zápočtu za kurz 04CESP3, složení zkoušky a dosažení úrovně B2- C1 dle SERR, odborný jazyk

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] O. Martincová, Pravidla českého pravopisu, Pansofia 2015

[2] J. Melichar, V. Styblík, Český jazyk, Praha 2004

[3] V. Bělohlávková, 33 základních rad jak úspěšně prezentovat, Press 2004

Doporučená literatura:

[4] I. Pavlíková, Čeština pro cizince 3, vzniklo na KJ FJFI ČVUT 2014

[5] I. Pavlíková, Homepage, 2014 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~pavliiva/[online], navštíveno 28. 5. 2018

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna a audiovizuální a počítačová technika

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24537805.html