Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Čeština pro cizince pokročilí 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04CESP1 Z 1 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz předpokládá velmi dobré znalosti češtiny, tj. alespoň na úrovni B2 Evropského referenčního rámce. Je koncipován zčásti se zaměřením na opakování standardních jazykových prostředků, z větší části na zvládnutí obtížnějších gramatických jevů, které jsou typické zejména pro odborný styl. Seznamuje studenty se základy odborného stylu, je zaměřen na profesní ústní a písemné projevy na téma - studium na vysoké škole, život vysokoškolského studenta apod. Zahrnuje také některé základní písemnosti důležité pro písemnou komunikaci studenta s vyučujícími aj. osobami z oblasti vysoké školy.

Požadavky:

Solidní středoškolské znalosti na úrovni B2 dle SERR

Osnova přednášek:

Znalosti na základě povinné a doporučené literatury, tj. ortografického, morfologického, syntaktického a stylizačního charakteru, plynulý ústní projev, porozumění obtížnějšímu textu čtenému i slyšenému.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, ortografické, syntaktické a lexikální znalosti daného kurzu, tj. ortografie cizích slov, obtížnější deklinace některých substantiv, pasivum aj.

Schopnosti:

Umět správně formulovat své myšlenky v psaném projevu za využití kondenzovaného způsobu vyjádření v psaném projevu, vytváření krátké definice k vysvětlení termínů. V ústním projevu prokázat dobrou fonetickou úroveň a dostatečnou jazykovou kulturu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S. Čmejrková, F. Daneš, Jak napsat odborný text, Leda 1999

[2] J. Melichar, V. Styblík, Český jazyk, SPN 1991

Doporučená literatura:

[3] I. Pavlíková, Praktická čeština a rétorika, vzniklo na KJ FJFI ČVUT 2004

[4] I. Pavlíková, Čeština pro cizince 3, vzniklo na KJ FJFI ČVUT 2014

[5] I. Pavlíková, Homepage, 2014 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~pavliiva/[online], navštíveno 28. 5. 2018

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24537605.html