Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Španělština Z1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04SZ1 Z 1 0+4 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz je základním stupněm pětisemestrového studia španělštiny. Vede studenty ke zvládnutí fonetiky a základní gramatické struktury, ke schopnosti elementární komunikace v dialogu i ke schopnosti samostatně pohovořit na jednoduchá témata týkající se každodenního života. Student si v této etapě především intenzivně rozšiřuje všeobecnou slovní zásobu.

Požadavky:

Předpokládají se nulové nebo velmi malé znalosti jazyka.

Osnova přednášek:

Učebnice Aula Internacional 1 - Nueva edición, lessons 1 - 7

Osnova cvičení:

Učebnice Aula Internacional 1 - Nueva edición, lessons 1 - 7

Cíle studia:

Znalosti:

Zvládnutí základních morfologických, lexikálních a obzvlášť fonetických jevů daného jazyka.

Schopnosti:

Využití získaných znalostí k jednoduché písemné i ústní komunikaci o známých tématech.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J.Corpas,E.García,A.Garmendia,N.Sans Aula Internacional 1 - Nueva edición, Difusión 2013

[2] učební materiály připravené katedrou jazyků: http://people.fjfi.cvut.cz/vadilbea/spanish.html

Doporučená literatura:

[3] L.Aragonés,R.Palencia, Gramática de uso del español: Teoría y práctica A1-B2, Ediciones SM 2005

[4] jednojazyčné a překladové slovníky

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika

Poznámka:

kód 04SZ1

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23071405.html