Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Numerické metody 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
01NME2 KZ 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Obsahem předmětu je výklad numerických metod pro řešení okrajových a smíšených úloh pro obyčejné a parciální diferenciální rovnice. Jedná se o metody převodu okrajové úlohy na počáteční a metodu konečných diferencí pro eliptické, parabolické a hyperbolické parciální diferenciální rovnice.

Požadavky:

Základní kurzy matematické analýzy, lineární algebry a numerické matematiky (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAB2-4, 01LA1, 01LAB2, 12NME1).

Osnova přednášek:

I.Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic - okrajové úlohy

1.Metoda střelby

2Metoda přesunu okrajové podmínky

3.Metoda sítí

4.Řešení nelineárních rovnic

II.Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic eliptického typu

1.Metoda sítí pro lineární rovnice druhého řádu

2.Základ pojmů konvergence a odhad chyb

3.Metoda přímek

III.Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic parabolického typu

1.Metoda sítí pro rovnici o jedné prostorové proměnné

2.Metoda přímek

IV.Numerické řešení hyperbolických zákonů zachování

1.Formulace a vlastnosti hyperbolických zákonů zachování

2.Nejjednodušší diferenční metody

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Numerické metody založené na převodu okrajové úlohy na úlohu počáteční, metoda sítí pro obyčejné a parciální diferenciální rovnice.

Schopnosti:

Použití uvedených numerických metod na konkrétní příklady z fyzikální a inženýrské praxe včetně implementace na výpočetní technice a stanovení chyby aproximace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] A.A. Samarskij, Teoria raznostnych schem, Moskva, Nauka 1983

[2] J.W. Thomas, Numerical Partial Differential Equations: Finite Difference Methods, Springer Science & Business Media, 2013

[3] E.Vitásek, Numerické metody, SNTL, Praha 1987

[4] R.J. LeVeque, Numerical methods for conservation laws, Basel Birkhäuser 1992

Doporučená literatura:

[5] E. Godlewski a P.-A. Raviart, Numerical approximation of hyperbolic systems of conversation laws, New York, Springer 1996

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna Windows/Linux s programovacími jazyky C, Pascal, Fortran.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1848506.html