Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Praktická informatika pro inženýry 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12PIN2 Z 2 1+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Prakticky zaměřený třísemestrový kurs základů a aplikací informatiky pro vědu a inženýrství zařazený jako povinný alternativní předmět v základním studiu na FJFI ČVUT. Jeho cílem je poskytnout budoucímu inženýrovi takové znalosti a praktické dovednosti z výpočetní techniky a informatiky, jež v současné době nezbytně potřebuje pro efektivní vykonávání profesionální činnosti. Podstatná část předmětu se realizuje formou praktických aktivit v počítačových učebnách. Druhou část kursu tvoří „Úvod do počítačových algebraických systémů“.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Problémy vědeckého počítání, algebraické a numerické výpočty, grafika. Počítačové algebraické systémy Maple, Mathematica a Maxima. Symbolické výrazy, proměnné, funkce a procedury. Zjednodušování a manipulace s výrazy, rovnice a soustavy rovnic, pole a matice. Symbolická derivace, integrace, řady, diferenciální rovnice. Vizualizace a animace. Základy programování v jazyku Maple a Mathematica.

Osnova cvičení:

Problémy vědeckého počítání, algebraické a numerické výpočty, grafika. Počítačové algebraické systémy Maple, Mathematica a Maxima. Symbolické výrazy, proměnné, funkce a procedury. Zjednodušování a manipulace s výrazy, rovnice a soustavy rovnic, pole a matice. Symbolická derivace, integrace, řady, diferenciální rovnice. Vizualizace a animace. Základy programování v jazyku Maple a Mathematica.

Cíle studia:

Znalosti:

Cílem je poskytnout budoucímu inženýrovi takové znalosti a praktické dovednosti z výpočetní techniky a informatiky, jež v současné době nezbytně potřebuje pro efektivní vykonávání profesionální činnosti.

Schopnosti:

Podstatná část předmětu se realizuje formou praktických aktivit v počítačových učebnách, které vedou k osvojení získaných poznatků.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Maple 14 Full Manual Set, Maplesoft 2010.

Doporučená literatura:

[2] S. Wolfram: The Mathematica Book, Fifth Edition. Wolfram Media 2003.

Poznámka:
Další informace:
http://kfe.fjfi.cvut.cz/~sinor/edu/pin2/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11374205.html