Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Programování periferií

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
01PERI Z 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Organizace operační paměti, vstupních a výstupních portů, sběrnice v počítačích.

Knihovny pro práci s periferiemi,

zejména knihovny pro třírozměrnou grafiku.

Základy programování ovladačů periferijních zařízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Adresování paměti a periferních zařízení

2. Přerušení a řadiče přerušení

3. Klávesnice (služby subsystému BIOS, I/O porty, základy jednoduchého programu pro ovládání klávesnice), sériová komunikace, video adaptéry

4. Příklady grafických programů v OpenGL a příklady využívající knihovnu Open Inventor

5. Diskové služby (rozhraní IDE a SCSI)

6. Stručný úvod do programování ovladačů periferních zařízení v operačních systémech Windows a Linux

7. Význam operačních systémů pracujících v reálném čase

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Přehled metod pro programování hardwaru. Seznámení se s knihovnami pro konkrétní periferii.

Schopnosti:

Naprogramovat aplikaci využívající co nejlépe hardwarové možnosti konkrétní periferie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] A. Rubini, J. Corbet: Linux Device Drivers, O Reilly, 2001

[2] D. Shreiner, T. Davis, M, Woo, J. Neider: OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Pearson Education, 2003

Doporučená literatura:

[3] T. Shanley, D. Anderson: PCI System Architecture, Addison-Wesley, 1999

[4] Friedheim Schmidt: The SCSI Bus and IDE Interface: Protocols, Applications and Programming, Addison-Wesley, 1997

[5] http://oss.sgi.com/projects/inventor/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11361505.html