Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Programování v MATLABu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18MPT KZ 5 0+4 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s rozmanitými programovacími technikami v prostředí Matlabu.

Důraz je kladen na odlišnosti metodiky programování v Matlabu v porovnání s klasickými jazyky.

Požadavky:

Předchozí znalost základů algoritmizace a programování je výhodou.

Individuální práce studentů představují implementaci jednoduchých i pokročilých algoritmů v prostředí Matlabu. Podmínkou zápočtu je realizace čtyř algoritmů různých kategorií včetně protokolů o jejich vypracování.

Osnova přednášek:

1. Prostředí MATLABu, numerické datové typy, operátory, funkce a jejich využití.

2. Funkce, modularita, řízení výpočtu, pole a realizace numerických výpočtů.

3. Lokální a globální proměnné, rekurze, jiné předdefinované datové typy.

4. Práce s textovými a binárními soubory včetně mat, xls, csv, audio a obrazovými.

5. Ukázky řešení konkrétních úloh.

6. Speciální techniky: prealokace, vektorizace, paralelizace výpočtu.

7. Objektově orientované programování v MATLABu.

8. Využití polí k realizaci grafických objektů.

9. Vizualizace výsledků simulačních experimentů.

10. Animace dynamických dějů.

11. Grafické objekty a jejich vlastnosti: handler, funkce set a get.

12. Rozvržení aplikace, inicializace, události a jejich ošetřování.

13. Tvorba grafického uživatelského rozhraní.

Osnova cvičení:

1. Prostředí Matlabu, numerické datové typy, operátory, funkce a jejich využití.

2. Funkce, modularita, řízení výpočtu, pole a realizace numerických výpočtů.

3. Lokální a globální proměnné, rekurze, jiné předdefinované datové typy.

4. Práce s textovými a binárními soubory včetně mat, xls, csv, audio a obrazovými.

5. Ukázky řešení konkrétních úloh.

6. Speciální techniky: prealokace, vektorizace, paralelizace výpočtu.

7. Objektově orientované programování v Matlabu.

8. Využití polí k realizaci grafických objektů.

9. Vizualizace výsledků simulačních experimentů.

10. Animace dynamických dějů.

11. Grafické objekty a jejich vlastnosti: handler, funkce set a get.

12. Rozvržení aplikace, inicializace, události a jejich ošetřování.

13. Tvorba pokročilého uživatelského rozhraní.

Cíle studia:

Znalosti:

Studenti si prohloubí znalosti Matlabu a specifických programovacích technik.

Schopnosti:

Studenti získají schopnost samostatně vytvořit efektivní programy v Matlabu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Zaplatílek, K., Doňar, B., MATLAB pro začátečníky, BEN, Praha, 2005.

Zaplatílek, K., Doňar, B., MATLAB tvorba uživatelských aplikací, BEN, Praha, 2005.

Doporučená literatura:

Ferris, M.C., Mangasarian, O.L., Wright, S.J., Linear Programming with MATLAB, SIAM,

Philadelphia, 2007.

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna, Matlab

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5269806.html