Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy operačních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01ZOS Z 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Úvod do struktury operačních systémů. Procesy, vlákna, správa paměti. Synchronizace vícevláknových aplikací. Soubory zobrazované do paměti.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do operačních systémů (struktura jádra, bezpečnost).

2. Procesy a vlákna (vytváření a ukončování procesů a vláken, plánování a priority).

3. Synchronizace vláken (kritické sekce, semafory).

4. Správa paměti (virtuální paměť, soubory mapované do paměti).

5. Úvod do distribuovaných systémů (volání vzdálených procedur - RPC, architektury CORBA a COM).

6. Základy komunikace v sítích TCP/IP (směrování paketů, služby DNS).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Struktura operačního systému, manipulace se soubory na nízké úrovni, vytváření procesů a vláken, alokace paměti.

Schopnosti:

Naprogramovat vícevláknovou aplikaci.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] A. S. Tanenbaum: Operating Systems: Design And Implementation, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1987.

Doporučená literatura:

[2] S. E. Madnick, J. J. Donovan: Operační systémy, Praha, SNTL 1974.

[3] W. Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles, Prentice Hall, 2005.

[4] J. M. Richter: Advanced Windows, Microsoft Press, Redmond, 1997.

[5] A. Rubini, J. Corbet: Linux Device Drivers, O'Reilly, 2001.

[6] D. Bovet, M. Cesati, A. Oram: Understanding the Linux Kernel, O'Reilly, 2001.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11351505.html