Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Fyzikální seminář 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02FYS2 Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmětem semináře je uvedení praktických demonstrací, podrobné řešení zajímavých fyzikálních úloh, pohled na probíranou látku z jiných učebnic světových univerzit, referáty z historie i moderní současnosti vědy, modelování probíraných jevů na počítači, práce s internetem na téma fyzika, přednášky odborníků z oblasti aplikace studované látky na vědeckých pracovištích, seznámení s informačními zdroji ke studiu atp. Vše v rámci základního kursu fyziky - Elektřina a magnetismus. Předpokládá se samostatná tvůrčí činnost studentů. Formálně je seminář veden stylem vědecké konference.

Požadavky:

Paralelní účast na přednášce z Elektřiny a magnetismu.

Samostatná tvůrčí činnost studentů.

Základní ovládání PC.

Osnova přednášek:

Seminář navazuje na zimní semestr.

1. Úvodní motivační a produkční přednáška.

2.-12. Samostatná seminární vystoupení studentů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

- Seznámit studenty s formou badatelské komunikace.

- Demonstrovat vybrané přírodní jevy.

Schopnosti:

- Samostatná rešeršní, teoretická, numerická a experimentální práce studentů.

- Příprava a odvedení fyzikální presentace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] V. Svoboda, WWW stránky fyzikálního semináře. URL: http://fyzsem.fjfi.cvut.cz

Doporučená literatura:

[2] I.Štoll, Mechanika. ČVUT, Praha 2003

[3] R.P.Feynman a R.B.Leighton a M. Sands, Feynmanovy přednášky z fyziky 1,2,3. Fragment 2001

[4] E.Havránková a Z. Janout a I. Štoll, Úvod do fyziky v řešených příkladech.Vydavatelství ČVUT,1995

[5] D.Halliday a R.Resnick a J. Walker, Fyzika. VUTIUM, Brno 2000

[6] Fyzikální portál KF FJFI, URL: http://fyzport.fjfi.cvut.cz

[7] A. P. Tipler: Physics I, II. Worth Publisher, 1976

[8] C.R.Nave, Hyperphysics.http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html

[9] T. Henderson, Physics Classroom. URL: http://www.physicsclassroom.com/

[10] D.Halliday a R.Resnick a J. Walker, Fundamentals of physics. J. Wiley 2001

Studijní pomůcky:

- Zázemí Fyzikálních praktik KF FJFI ČVUT.

- PC studovny.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11373505.html