Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Experimentální fyzika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02EXF1 Z 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Přednáška si klade za cíl seznámení studentů se základy fyzikálních měření, s postupy měření základních fyzikálních veličin a s postupy vyhodnocení fyzikálních měření.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kurzu fyziky

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky fyzikálních měření

2. Chyby měření

3. Zpracování měření

4. Simulace Monte Carlo

5. Optické odečítací pomůcky, měření délek

6. Vážení, hmotnost

7. Měření hustoty

8. Měření zrychlení

9. Měření modulu pružnosti v tahu a ve smyku

10. Měření práce a výkonu

11. Měření viskosity a rychlosti proudění

12. Měření tlaků, získávání nízkých tlaků

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základy experimentálních postupů a metod v oblasti, se kterou se studenti v pozdějších fázích studia setkají.

Schopnosti:

Orientace v metodách experimentální fyziky

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Brož: Základy fyzikálních měření I., SNTL 1983

Doporučená literatura:

[2] Kolektiv KF: Fyzikální praktikum I., ČVUT Praha 1989

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23448505.html