Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ekonomie pro techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
00EKOT Z 1 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Anotace:

Kurz seznamuje studenty se základy mikro- a makroekonomie.

Požadavky:

Aktivní účast na přednáškách, povoleny jsou 2 neomluvené absence.

Osnova přednášek:

1. Úvod do ekonomie

2. Trh, tržní mechanismus a jeho prvky.

3. Teorie spotřebitele.

4. Produkční a nákladové funkce v krátkém a dlouhém období.

5. Příjmy, zisk.

6. Firma v dokonalé konkurenci.

7. Firma v nedokonalé konkurenci.

8. Trhy výrobních faktorů.

9. Tržní selhání a mikroekonomická politika státu.

10. Makroekonomické agregáty. Celkové výdaje a rovnovážný produkt.

11. Peníze a trh peněz.

12. Hospodářský růst a cyklus.

13. Nezaměstnanost.

14. Inflace.

15. Otevřená ekonomika, měnové kurzy, vnější ekonomická rovnováha.

16. Monetární politika.

16. Státní rozpočet, fiskální politika.

17. Zahraničně ekonomická politika.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti by měli porozumět tržnímu mechanismu a chování tržních subjektů v modelových i reálných situacích, pochopit základní jevy v ekonomice a to, jakým způsobem stát může do ekonomiky zasahovat a jaké tyto zásahy mají dopady.

Studijní materiály:

[1] Holman, R: Základy ekonomie - pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ, C.H. Beck, třetí vydání, 2015.

[2] Liška, V., Sedláček, M.: Ekonomie pro techniky, Professional publishing, třetí vydání, 2010.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24700205.html