Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Fyzikální praktikum 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02PRA2 KZ 6 0+4 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

V průběhu fyzikálního praktika se studenti naučí přípravě na experimenty (včetně práce s literaturou), provedenívlastního měření (osvojení různých experimentálních postupů a návyků), naučí se vedení záznamů z měření, zpra-cování výsledků a jejich zhodnocení. Současně si prakticky rozšíří poznatky získané v přednáškách z fyziky.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Kondenzátor, elektrostatické pole

2. Hysterezní smyčka

3. RLC obvody, nucené a tlumené kmity

4. Balmerova série vodíku

5. Rentgenové spektrum Mo anody

6. Geometrická optika

7. Mikrovlny

8. Polarizované světlo

9. Interference a ohyb světla

10. Termická emise elektronů

11. Měrný náboj elektronu, dosah alfa částic v látce

12. Měření spektra gama záření

Cíle studia:

Znalosti:

Pokrocilejší měřící a vyhodnocovací metody a experimentální postupy

Schopnosti:

Aplikace uvedených metod na konkrétní fyzikální experimenty, zpracování výsledků a jejich zhodnocení

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. H. Moore, M. A. Coplan, S. C. Greer, Building a scientific apparatus, Cambridge University Press 2009

[2] J. D. Wilson, C. A. Hernández-Hall, Physics Laboratory Experiments, Cengage Learning, 2014

Doporučená literatura:

[3] Kolektiv KF: Fyzikální praktikum I, ČVUT Praha 1989 (dostupné v knihovně FJFI ČVUT)

[4] Kolektiv KF: Fyzika I - Laboratorní cvičení, ČVUT Praha 1998

Studijní pomůcky:

laboratoř katedry fyziky

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11280605.html