Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy konstrukce a funkce jader. elektráren

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15ZKJE ZK 3 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Cílem přednášky je seznámit studenty se základy fyziky jaderných reaktorů. Vytváří poznatky o uspořádání jaderného paliva v reaktorech, o účelu a technologickém i materiálovém provedení aktivní zóny. Funkce a konstrukce komponent jaderné elektrárny jsou objasňovány z hlediska jaderné fyziky, fyziky stínění, teorie regulace, nauky o materiálu chemie, teplofyziky a dozimetrie. Přednáška vytváří znalosti umožňující hodnotit jadernou bezpečnost a radiační ochranu v jaderné energetice, spolehlivost, ekonomiku ve vztahu k ostatním zdrojům energie , k životnímu prostředí a ke strategickému významu jaderných zdrojů energie. Přednáška pokládá základy výstavby, provozu a ukončení provozu jaderných elektráren. Seznamuje se vznikem radioaktivních odpadů a nakládáním s nimi.

Požadavky:

Absolovování základního VŠ kurzu fyziky a matematiky.

Osnova přednášek:

1. Základy fyziky jaderných reaktorů.

2. Aktivní zóna jaderného reaktoru.

3. Konstrukce komponent jaderné elektrárny.

4. Stínění, regulace, dozimetrie.

5. Jaderná bezpečnost.

6. Spolehlivost a ekonomika provozu.

7. Jaderná energetika ve vztahu k životnímu prostředí.

8. Problematika radioaktivního odpadu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

V kurzu získají posluchači znalost základů fyziky jaderných reaktorů, výstavby, provozu a ukončení provozu jaderných elektráren a se vznikem radioaktivních odpadů a nakládáním s nimi.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost hodnotit jadernou bezpečnost a radiační ochranu v jaderné energetice, spolehlivost, ekonomiku ve vztahu k ostatním zdrojům energie, k životnímu prostředí a ke strategickému významu jaderných zdrojů energie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] P. Otčenášek: Základy konstrukce a funkce a jaderných elektráren. Učební text FJFI ČVUT.

Doporučená literatura:

[2] P.Otčenášek: Jaderná energie pro Českou republiku, ENERGETIKA 10/2010, ročník 60, strana 587 - 607.

Poznámka:

Základy konstrukce a funkce jaderných elektráren

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11318105.html