Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Počítačové sítě 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01SITE1 Z 2 1+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Seznámení se s historií a současností sítí (LAN, WAN, používané principy a technologie). Architektura referenčního modelu ISO/OSI. Sítové protokoly, praktické cvičení komunikace TCP/IP. Služby internetu - mail, vzdálený přístup, www. Zabezpečená komunikace, tunelování. Adresářové služby, certifikáty, certifikační autority, infrastruktura veřejného klíče (PKI). Použití v praxi. Zabezpečení síťě - firewally (paketový filtr, proxy, brány, NAT, DMZ), praktická cvičení. (Dle zájmu - ovládání sériové linky, modemy).

Požadavky:

Kurs základů programování, algoritmizace (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze ZPRO, ZALG).

Osnova přednášek:

1. Historie a současnost počítačových sítí. Topologie, používané principy a technologie.

2. Referenční model ISO/OSI.

3. Síťové protokoly, komunikace TCP/IP.

4. Služby internetu. Vzdálený přístup, elektronická pošta (formáty, přenos, přístup ke schránce).

5. Zabezpečení služeb, tunelování.

Osnova cvičení:

1. Přístup k elektronické poště, formátování a přenos.

2. Zabezpečení komunikace šifrovaným kanálem, tunelování.

3. TCP/IP komunikace (volitelně C, C++, Java, aj.).

4. Vzdálený přístup (telnet, ssh, XWindows, Remote Desktop, VNC).

Cíle studia:

Znalosti:

Používání zabezpečených přenosových kanálů, principy elektronické pošty, adresářové služby a jejich použití, infrastruktura veřejného klíče, principy firewallů.

Schopnosti:

Sestavení bezpečného přenosového kanálu, práce s certifikáty, základní nastavení směrování a firewallů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Scott Oaks, Java security, O'Reilly, 2001.

Doporučená literatura:

[2] William R. Cheswick, Steven M. Bellovin, "Firewally a bezpečnost Internetu, aneb, Jak zahnat lstivého hackera?, Science, 1998.

[3] William R. Cheswick, Steven M. Bellovin, Aviel D. Rubin, "Firewalls and Internet security: repelling the wily hacker?, ADDISON-WESLEY, 2003.

[4] Gert De Laet, Gert Schauwers, "Network security fundamentals?, Cisco Press, 2004.

[5] William Stallings, "Cryptography and Network Security: Principles and Practice?, Prentice Hall, 2006.

Internetové zdroje:

[6] http://www.protocols.com/

[7] standardy "RequestForComments? (http://www.ietf.org/)

[8] http://svetsiti.cz/

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna Windows/Linux s programovacími jazyky Java, C, C++, Pascal.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11352005.html