Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Jaderně energetická zařízení a urychlovače

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZJTB ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Základní schéma jaderného reaktoru a jaderné elektrárny, průběh řetězové štěpné reakce, hlavní části jaderného energetického reaktoru, nejdůležitější typy reaktorů. Lineární vysokonapěťové urychlovače, lineární vysokofrekvenční urychlovače, urychlovače na bázi cyklotronu, mikrotron, betatron, elektronové a protonové synchrotrony, zdroje elektronů a iontů pro urychlovače, terčíky.

Požadavky:

Znalost základů jaderné fyziky, dozimetrie a detekce ionizujícího záření.

Osnova přednášek:

1. Jaderná energetika ve světě, klasifikace reaktorů používaných v JE

2. Základní schéma jaderného reaktoru, řetězová reakce

3. Radionuklidy vznikající v jaderném reaktoru

3. Faktory ovlivňující reaktivitu, palivový cyklus

5. Vyhořelé jaderné palivo

6. Monitorování polí v JE, vliv JE na životní prostředí

7. Perspektivy JE

8. Typy urychlovačů

9. Lineární urychlovače

10. Cyklotron, betatron, mikrotron

11. Elektronové a protonové synchrotrony

12. Elektronové a iontové zdroje, terčíky

13. Použití urychlovačů

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Typy a principy jaderných reaktorů, palivový cyklus, řízení jaderného reaktoru, radiační ochrana v jaderné energetice, typy urychlovačů a jejich využití.

Schopnosti:

Získání znalostí o principu a typech jaderných reaktorů a urychlovačů, s jejich použitím a s principy radiační ochrany souvisejícími s jejich provozem.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] L. Sklenka: Provozní reaktorová technika, ČVUT 2001

[2] S. Humphries: Principles of Charge Particle Acceleration, John Wiley and Sons 1999

[3] H. Wiedemann: Particle Accelerator Physics, Springer Verlag Berlin 1999

Doporučená literatura:

[4] F. Klik, J. Daliba, Jaderná energetika, ČVUT 2002

Studijní pomůcky:

Čarný, P., Program ESTE EU, uživatelská příručka programu, Trnava 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1886806.html