Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie kódování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01TKO ZK 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Algebraické metody používané v kódech objevujících a opravujících chyby.

Požadavky:

Znalost základů lineární a obecné algebry, zejména konečných těles.

Osnova přednášek:

Samoopravné kódy, minimální vzdálenost, Hammingova mez, objevování a opravování chyb.

Kódy s nejlepšími parametry, Hadamardovy matice, Levenshteinova věta.

Lineární kódy: generující a kontrolní matice, standardní dekódování, Hammingovy kódy, cyklické kódy, BCH kódy.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Konstrukce kódů objevujících a opravujících chyby a jejich dekódování.

Schopnosti:

Orientace v oblasti kódování a zejména samoopravných lineárních kódů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

E. Pelantová: Teorie kódování, studijní text dostupný online.

Doporučená literatura:

J. Mareš: Teorie kódování. Skripta ČVUT, Praha 2008.

J. Adámek: Kódování. SNTL, Praha 1989.

L. Bican, T. Kepka, P. Němec: Úvod do teorie konečných těles a lineárních kódů. SPN, Praha 1982.

Poznámka:
Další informace:
http://honza.ucw.cz/TKO
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11276605.html