Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Experimentální fyzika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02EXF2 ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Přednáška si klade za cíl seznámení studentů se základy fyzikálních měření, s postupy měření základních fyzikálních veličin a s postupy vyhodnocení fyzikálních měření.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

Osnova přednášek:

1. Měření teploty

2. Kalorimetry, teplotní roztažnost látek

3. Použití osciloskopu

4. Základní pojmy elektrotechniky

5. Analogové měřící přístroje

6. Měření vnitřního odporu

7. Kompenzační metody

8. Číslicové měřící přístroje, analogově-číslicový převod

9. Dozimetrie ionizujícího záření

10. Detekce jaderného záření

11. Principy činnosti a výroba detektorů jaderného záření

12. Radioaktivita

13. Exkurze

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základy experimentálních postupů a metod v oblasti, se kterou se studenti v pozdějších fázích studia setkají.

Schopnosti:

Orientace v metodách experimentální fyziky

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Brož: Základy fyzikálních měření I., SNTL Praha, 1983

Doporučená literatura:

[2] Kolektiv KF: Fyzikální praktikum I., ČVUT Praha 1989,

[3] Kolektiv KF: Fyzika I - Laboratorní cvičení, ČVUT Praha 1998,

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11373305.html