Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Seminář současné matematiky 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01SSM1 Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Seminář nabízí jiný pohled na oblasti matematiky klasicky zařazené do

studijních plánů i na oblasti, které nejsou částí základního kurzu matematiky.

Požadavky:

Předpokládá se znalost analýzy, algebry lineární i obecné v rozsahu bakalářského studia matematického modelování na FJFI.

Osnova přednášek:

1. Zavedení Eudoxových reálných čísel.

2. Kurzweilův integrál.

3. Nestandardní analýza.

4. Pravděpodobnostní metody v kombinatorice.

5. Distribuční.vlastnosti posloupnosti.

6. Gröbnerovské báze.

7. Řešení diferenciálních rovnic pomocí symetrických metod.

8. Simpliciální pokrytí prostoru. Část přednášek zajistí hostující spolupracovníci KM.

Osnova cvičení:

Předmět je seminářem.

Seminář nabízí jiný pohled na oblasti matematiky klasicky zařazené do studijních plánů i na oblasti, které nejsou částí základního kurzu matematiky.

Cíle studia:

Znalosti:

Přehled v moderních trendech v matematice.

Schopnosti:

Během práce na řešení jednoduchých problémů a rešerši zvoleného tématu si studenti osvojí podstatu vědecké práce.

Studijní materiály:

Prezentace jednotlivých přednášejících zvěřejněné na webových stránkách předmětu, další studijní literatura je zadávána studentům individuálně podle zvoleného tématu pro samostatnou domácí práci.

Povinná literatura:

[1] P.J. Davis, R. Hersh, The mathematical experience, Birkhauser Boston, 1981.

Doporučená literatura:

[2] M. Aigner, G. M. Ziegler, Proofs from THE BOOK, Springer-Verlag, 2004.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1594506.html