Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Úvod do ekologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZIVB KZ 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět seznamuje se základními ekologickými pojmy a principy. Zahrnuje přehledové informace k jednotlivým složkám životního prostředí a hodnotí ekonomické ukazatele a udržitelnost.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod: lidská společnost a ŽP, definice a základní pojmy v ŽP

2. Úvod do geologie - vznik Země a života na Zemi

3. Globální tektonika

4. Hydrosféra - vodní cyklus

5. Cykly základních prvků v ŽP

6. Potrava - potravinový řetězec

7. Úvod do pedologie

8. Úvod do biologie

9. Odpady (dělení, klasifikace), skládky

10. Zdroje energie v životě člověka

11. Alternativní zdroje

12. Vliv energetiky na ŽP (úspory, transport, uchovávání energie, ekonomické srovnání zdrojů podle ceny energie)

13.Princip trvale udržitelného rozvoje

14.Exkurze

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Zcela nově nabyté znalosti z oblasti ekologie a dalších přírodních věd.

Schopnosti:

Vytváření nového způsobu myšlení se zaměřením na komplexnost řešení problémů týkajících se životního prostředí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Artiola, J.E.: Environmental Monitoring and Characterization. Elsevier Academic Press 2004.

[2] Begon M., Harper J.L., Townsend C.R.: Ecology.3.vydání. Blackwell Sci.Publ.1065 pp.1996.

[3] Pivnicka K.: Ekologie. SPN:204 pp, 1984.

[4] Kachlík V.: Základy geologie. Skripta UK, 1996.

[5] Braniš, M.: Úvod do ekologie a ochrany životního prostredí. 2 prepracované vydání. Informatorium Praha, 169 str.1999.

[6] Braniš, M.: Výkladový slovník vybraných termínu z oblasti životního prostredí a ekologie. Karolinum Praha. 46 str., 1999.

[7] Begon, M., Harper, J.L., Townsend, C.R.,: Ekologie - jedinci, populace spolecenstva Český preklad druhého vydání. Vydavatelství University Palackého, Olomouc. 949 str., 1990.

Doporučená literatura:

[8] Sternheim,M. M., Kane, J. W.: General Physics, John Wiley & Sons, New York 1991.

[9] Sears,F. W., Zemansky, M. W.: University Physics, Addison-Wesley, New York 1991.

[10] Storch, J. D. a Mihulka, S.: Úvod do současné ekologie. Portál, Praha,2000.

[11] Dykyjová, D. a kol.: Metody studia ekosystémů. Akademia Praha. 692, 1998.

[12] Matějka, V.: Ekologie, Vysoká škola zemědělská v Praze, 1993.

[13] Heřmanský, B., Štoll, I.: Energie pro 21. století

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1886706.html