Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Laserová technika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12LT1 Z,ZK 3 2+1 česky
Vztahy:
Předmět 12LT1 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 12LTB1 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Otevřené rezonátory. Stabilita. Módy podélné a příčné. Prvky otevřených rezonátorů. Podmínka generace laseru. Gaussovský svazek jako aplikace základního příčného módu. ABCD metoda.Šíření optického záření rezonančním prostředím. Dvouhladinová aproximace, polarizace a inverze. Dispersní vlastnosti. Saturace. Koherentní a nekoherentní šíření impulsů. Optické solitony. Fotonové echo. Superradiace. Zesílená spontánní emise. Lasery bez rezonátoru

Požadavky:

12ULAT

Osnova přednášek:

1.Laserové oscilace a módy otevřeného rezonátoru

2.Rozložení intensity jednotlivých příčných módů OR. Gaussovský svazek jako aproximace základního příčného módu

3.Nalezení základního příčného módu pro dvouzrcadlový rezonátor

4.Stabilita otevřeného rezonátoru . Nestabilní rezonátory

5. Řešení otevřených rezonátorů maticovou metodou

6. Podélné módy

7.Poloklasická teorie šíření rezonačního záření dvouhladinovým prostředím

8. Šíření stacionární rovinné vlny v aktivním prostředí

9.Šíření optických impulsů v aktivním prostředí

10.Laser v aproximaci rychlostních rovnic

11.Rychlostní rovnice pro Q-spínaný laser

12.Koherentní šíření impulzu a zesílená spontánní emise

Osnova cvičení:

Jsou řešeny příklady vztahující se k obsahu jednotlivých přednášek-viz osnova přednášky.

Cíle studia:

Znalosti:

základních vlastností otevřených rezonátorú a interakce záření s látkou.

Schopnosti:

aplikace získaných znalostí na návrh a analýzu konkrétního laserového generátoru

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] V. Kubeček-materiály k přednášce Otevřené rezonátory http://people.fjfi.cvut.cz/kubecvac

[2] M. Vrbová,J. Šulc, „Interakce rezonančního záření s látkou“, skriptum FJFI ČVUT Praha, 2006

Doporučená literatura:

[3] B.E.A. Saleh a M.C. Teich, „Základy fotoniky“. Matfyzpress, Praha 1994

[4] M.Vrbová a kolektiv, Oborová encyklopedie „Lasery a moderní optika“, Prometheus, Praha 1994

Poznámka:

od 20/21 došlo k přehození obsahu LT1 a LT2

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11309205.html