Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Španělština P1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04SP1 Z 1 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz je zaměřen na studium obtížnějších gramatických jevů, opakování standardních jazykových prostředků, na seznamování se základy odborného stylu jazyka, věnuje se studiu písemné komunikace.Předpokladem je znalost jazyka na úrovni B2 dle SERR.

Požadavky:

Znalost jazyka na úrovni B2 dle SERR

Osnova přednášek:

učebnice: Aula Internacional 4 - Nueva edición, lekce 1 - 3

Osnova cvičení:

učebnice: Aula Internacional 4 - Nueva edición, lekce 1 - 3

Cíle studia:

Znalosti:

Získat morfologické,syntaktické a lexikální vědomosti a dovednosti písemného, ústního projevu. Umět porozumět mluvenému i čtenému na odpovídající úrovni daného kurzu.

Schopnosti:

Praktické využití nabytých vědomostí a dovedností v běžné i odborné komunikaci-porozumět delším promluvám,sledovat i delší výměnu názorů, umět se srozumitelně vyjádřit k tématům osobního i profesního zájmu, umět vysvětlit vlastní stanovisko.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J.Corpas,A.Garmendia,C.Soriano,N.Sans Aula Internacional 4 - Nueva edición, Difusión 2014

[2] učební materiály připravené katedrou jazyků: http://people.fjfi.cvut.cz/vadilbea/spanish.html

Doporučená literatura:

[3] L.Aragonés,R.Palencia, Gramática de uso del español: Teoría y práctica B1-B2, Ediciones SM 2005

[4] P. Alzugaray, M.J. Barrios y P. Bartolomé, Preparación al diploma de español B2, Edelsa 2010

[5] jednojazyčné a dvojjazyčné slovníky

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální pomůcky, PC, aktuální odborná nebo populárně-vědecká periodika

Poznámka:

kód 04SP1

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12098305.html