Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy ekonomického hodnocení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ZEH ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět je zaměřen na ekonomické hodnocení jaderných zdrojů elektrické energie. Úvodní přednášky se zabývají úvodem do ekonomie a dále na dílčí partie základního kurzu mikroekonomie. Přednášky pokračují náhledem do podnikové a manažerské ekonomiky, vysvětlení pojmů výnosy, náklady apod. a jejich aplikace v hodnocení zdrojů el. energie. Druhá polovina přednášek je zaměřena na samotné hodnocení jaderných elektráren - palivový cyklus a provoz zdroje.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Úvod do ekonomie

Rozsah: 1 přednáška

Obsah přednášky (přednášek):

Úvodní přednáška - uvedení do problematiky, vysvětlení základních pojmů. Rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou, základní pojmy z mikroekonomie a makroekonomie.

2. Úvod do mikroekonomie

Rozsah: 2 přednášky

Obsah přednášky (přednášek):

Trh a základní elementy trhu, nabídka a poptávka, rovnováha ekonomiky, celkové,

průměrné, fixní, variabilní a mezní náklady a výnosy, chování spotřebitele, teorie firmy, tvorba cen, dokonalá a nedokonalá konkurence, příklady nedokonalé konkurence, monopol, oligopol, cena a cenová regulace.

3. Úvod do podnikové ekonomiky

Rozsah: 2 přednášky

Obsah přednášky (přednášek):

Majetková a kapitálová struktura podniku, výnosy, náklady a výsledek hospodaření podniku, zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku, analýza bodu zvratu, provozní a finanční páka.

4. Ekonomika výroby el. energie

Rozsah: 3 přednášky

Obsah přednášky (přednášek):

Nabídka a poptávka po elektřině, typické roční a denní průběhy spotřeby, fixní, variabilní náklady jednotlivých zdrojů elektrické energie, konstrukce nabídkové funkce elektrické energie a její posuny, příklady podle vybraného trhu s el. energií, koeficienty ročního využití zdrojů

5. Externality ve výrobě elektrické energie

Rozsah: 1 přednáška

Obsah přednášky (přednášek):

Pojem externalita, negativní a pozitivní externalita, Externality při výrobě elektrické energie, externality jaderných zařízení, srovnání mezi jednotlivými zdroji

6. Ekonomika jaderných energetických zdrojů, 5 přednášek

Rozsah: 2 přednášky

Obsah přednášky (přednášek):

Investiční, provozní a palivové náklady na jaderné elektrárny a jejich porovnání s ostatními zdroji, palivový cyklus jaderných elektráren a jeho hodnocení - těžba, konverze, obohacení, fabrikace, hodnocení přepracování paliva a trvalého úložiště, výpočet LCOE

7. Ekonomické hodnocení investic

Rozsah: 2 přednášky

Obsah přednášky (přednášek):

Marketingové analýzy, průměrné vážené náklady na kapitál - podniková diskontní míra, statické a dynamické metody hodnocení investic PBP, NPT, IRR, příklady

8. Teorie inovací

Rozsah: 1 přednáška

Obsah přednášky (přednášek):

Inovační procesy, aplikace výzkumu do praxe, Schumpeterovi inovační vlny, inovační impulsy, životní cyklus inovace

Osnova cvičení:

-

Cíle studia:

Znalosti:

Porozumění základním tématům mikroekonomie a podnikové ekonomiky. Orientace v rozdílech mezi hodnocením jednotlivých zdrojů el. energie. Znalost způsobů obchodování s el. energií. Porozumění ekonomickému hodnocení palivového cyklu a provozu JE.

Schopnosti:

Orientace v dané problematice, pochopení ekonomických rozdílů ve výrobě el. energie z různých zdrojů

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. SCHILLER, Bradley R. Mikroekonomie dnes. Brno : Computer Press, 2004. 412 s. ISBN 80-251-0169-X.

2. KIRSCHEN, Daniel S., STRBAC, Goran. Fundamentals of Power System Economics. 1st edition. Chichester England : John Wiley & Sons Ltd., 2004. 296 s. ISBN 0-470-84572-4.

3. SYNEK, Miloslav.Manažerská ekonomika. 4. vydání. Grada Publishing House, 2007. 452 s. ISBN 978-80-247-1992-4.

Doporučená literatura:

1. STOFT, Steven. Power System Economics : Designing Markets for Electricity. 1st edition. : Wiley-IEEE Press, 2002. 496 s. ISBN 0-471-15040-1.

2. CHEMIŠINEC, Igor, et al. Obchod s elektřinou. 1. vydání Praha : Conte spol. s r. o. , 2010. 201 s. ISBN 978-80-254-6695-7.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1918306.html