Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Publikační systém LaTeX

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01PSL Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Obsahem předmětu jsou základy a prostředky počítačové typografie, především systém LaTeX.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1) Úvod do systému LaTeX - filozofie, software, hladká a smíšená sazba, sazba odstavců

2) Sazba dokumentů - obecná pravidla pro strukturování publikací, příkazy pro členění dokumentů, tabulky v LaTeXu

3) Sazba matematických výrazů v LaTeXu

4) Pokročilé matematické konstrukce

5) Grafika, vkládání obrázků v LaTeXu, vkládání bibliografických citací do dokumentů v LaTeXu

6) Zásady pro tvorbu prezentací, beamer - balíček pro tvorbu prezentací v LaTeXu

Osnova cvičení:

1) Instalace systému LaTeX

2) Hladká a smíšená sazba

3) Výčtová prostředí, tabulky

4) Sazba matematiky

5) Balíček AMSLaTeX

6) Seznam použité literatury

7) Vkládání grafických souborů

Cíle studia:

Znalosti:

Základní pravidla počítačové sazby dokumentů, prostředky systému LaTeX.

Schopnosti:

Použití systému LaTeX k vysázení (typograficky zdařilého) dokumentu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Rybička, LaTeX pro začátečníky, Konvoj, 1999.

[2] T. Oetiker et al., The Not So Short Introduction to LaTeX2e,

www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/english/lshort.pdf

Doporučená literatura:

[3] H. Kopka, P.W. Daly. LaTeX Podrobný průvodce, Computer Press, (2004)

Učební pomůcky:

Počítačová učebna Windows/Unix s programem LaTeX.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24905005.html