Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy analytických měřicích metod

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16AMMB ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Základní principy, provedení a použití chemických analytických metod, základní metodika analytického stanovení, gravimetrie, titrační metody, potenciometrie, polarografie, refraktometrie, polarimetrie, UV-VIS spektroskopie, atomová emisní a absorpční spektroskopie, infračervená a Ramanova spektroskopie, rentgenová strukturní analýza, nukleární magnetická a elektronová spinová rezonance, hmotová spektrometrie, termometrické metody, plynová a kapalinová chromatografie.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Metodika analytického stanovení. Základní statistické charakteristiky analytického stanovení.

2. Klasické chemické metody.

3. Elektrochemické metody.

4. Optické metody.

5.Atomová emisní a absorpční spektroskopie.

6. Metody využívající magnetických vlastností látek.

7.Hmotová spektrometrie.

8. Termometrické metody.

9. Separační metody.

10. Srovnání metod.

11. Nové trendy v analytické chemii.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Seznámení se základními principy chemické a fyzikální analýzy látek.

Schopnosti:

Orientace v jednotlivých metodách analýzy látek a její smysluplné využití v praktických případech.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] František Opekar (a kol.): Základní analytická chemie, Karolinum, Praha 2005

[2] Pavel Klouda: Moderní analytické metody, P. Klouda, Ostrava 2003

Doporučená literatura:

[3] John Kenkel: Analytical Chemistry for Technicians, CRC Press, Boca Raton 2014

[4] Douglas A. Skoog: Analytical Chemistry: An Introdution, Saunders College Pub., 2000

[5] Peter Atkins, Julio de Paula: Fyzikální chemie, VŠCHT v Praze, 2013

[6] Milan Meloun, Jiří Militký: Statistická analýza experimentálních dat, Academia, Praha 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1885206.html