Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Klinická propedeutika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16KPR ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Seznámit posluchače se základy anamnézy, fyzikálními vyšetřovacími metodami, vyšetřovacími metodami jednotlivých orgánů, hematologickým a biochemickým vyšetřením, anestezií a punkcemi.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Anamnéza: rodinná - osobní - pracovní - farmakologická, fyziologické funkce, anamnéza nynějšího onemocnění a význam anamnézy pro snížení radiační dávky.

2. Fyzikální vyšetřovací metody (pohled, poklep, pohmat, poslech, per rectum, celkové vyšetření nemocného - vědomí, tělesné proporce, kůže, teplota, tep, dech) versus zobrazovací metody.

3. Vyšetření hlavy a krku, vyšetření ústrojí dýchacího - poslech, funkční vyšetření plic, sputum,RTG, bronchoskopie, broncho alveolární laváž, CT, HRCT a vyšetření soustavy kardiovaskulární - poslech srdečních ozev, EKG, echokardiografie, RTG, invazivní vyšetření srdce, funkční vyšetření srdce, vyšetření tepen, vyšetření žilního systému.

4. Vyšetření břicha, vyšetření soustavy trávicí - sonografie, endoskopické metody, RTG, CT, punkční metody, izotopová vyšetření, funkční vyšetření, vyšetření ledvin a močových cest - fyzikální vyšetření, laboratorní metody, sonografie, TRG, CT, isotopová vyšetření, funkční vyšetření.

5. Vše včetně základů hematologického a biochemického vyšetření.

6. Náhlé příhody břišní, kýly, pancreatitis acuta, symptomatologie obstrukční žloutenky, neprůchodnost střevní, apendicitida.

7. Vyšetření pohybové soustavy - klouby, páteř, kostra, svalstvo, vazivo - základy neurologického vyšetření, základy vyšetřování v endokrinologii.

8. Zlomeniny, poranění hlavy, intrakraniální krvácení, poranění hrudníku, poranění páteře a míchy, poranění břicha, katetry, kanyly, drény, operační rána, komplikace hojení, komplikace pooperačních stavů.

9. Anestezie místní a celková, instrumentace u drobných výkonů, příprava nemocného k operaci, odpověď organismu na trauma a operaci, pooperační komplikace.

10. Základy punkční techniky - venepunkce, možnosti žilních přístupů, hrudní punkce, perikardiální punkce, abdominální punkce, lumbální punkce, kloubní punkce, punkce kostní dřeně, trepanobiopsie, lienální punkce, punkce lymfatických uzlin.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Získání znalostí o fyzikálních vyšetřovacích metodách používaných pro jednotlivé orgány.

Schopnosti:

Vytvářet anamnézy na základě dat získaných při standardních vyšetřeních jednotlivých orgánů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Ladislav Chrobák et al, Propedeutika vnitřního lékařství, Grada, 1. vydání, 1997

[2] Pavel Klener et al, Vnitřní lékařství - Propedeutika, Galén, 2003

Doporučená literatura:

[3] Way L.W., Současná chirurgická diagnostika a léčba, Praha, Grada, 1998 (ISBN: 80-7169-397-9)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24568805.html