Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Laserové systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12LAS Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Impulzní pevnolátkové nanosekundové lasery. Pikosekundové lasery. Vysokovýkonové impulsní systémy. Laserová fúze. Přeladitelné lasery. Optické parametrické generátory a ramanovské lasery. Polovodičové lasery pro buzení pevnolátkových laserů a diodově buzené pevnolátkové lasery.

Zesílená spontánní emise, třídění laserů, lasery bez zrcadel. Rentgenové lasery.

Ultrafialové lasery, vysokovýkonové kontinuální systémy. Infračervené vysokovýkonové lasery, submilimetrové lasery. Lasery s vysokým stupněm koherence.Lasery s volnými elektrony.

Požadavky:

12LT1,12LT2,12ZPLT

Osnova přednášek:

1.Impulzní pevnolátkové nanosekundové lasery

2.Pikosekundové lasery I

3.Pikosekundové lasery II a femtosekudové lasery

4.Femtosekundové zesilovače - systém PULSAR FJFI

5.Přeladitelné lasery, Optické parametrické generátory a ramanovské lasery

6.Polovodičové lasery pro buzení pevnolátkových laserů a diodově buzené pevnolátkové lasery

7.Vláknové lasery a diskové lasery mikročipové lasery, (nové architektury PVL).

8.Vysokovýkonové impulsní systémy pro laserovou fúzi.

9.Zesílená spont. emise, lasery bez zrcadel- FEL, Rtg lasery : XFEL a laser plasma

10.UV lasery (Excimer, N2)

11. Infračervené lasery , CO2, (Coil, Miracle), Chemicke lasery

12.Exkurze na laserový systém PALS, AVČR

13.Exkurze do laboratoří pevnolátkových laserů na KFE FJF

Osnova cvičení:

Studenti připraví a prezentují dva referáty na semináři.

Aktivně se účastní diskuse k referátům kolegů.

Cíle studia:

Znalosti:

základních charakteristik moderních laserových systémů.

Schopnosti:

porozumět a orientovat se v problematice moderních laserových systémů a být schopen specifikovat vhodný systém pro konkrétní aplikaci.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] V. Kubeček-materiály k přednášce l2LAS, http:people.fjfi.cvut.cz/kubecvac

Doporučená literatura:

[2] B.E.A. Saleh a M.C. Teich, „Základy fotoniky“. Matfyzpress, Praha 1994

[3] M.Vrbová a kolektiv, Oborová encyklopedie „Lasery a moderní optika“, Prometheus, Praha 1994

Poznámka:

Další přednášející: Ing. Alexandr Jančárek, CSc.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11335205.html