Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy zpracování experimentálních dat

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZEDB ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Statistické metody pro zpracování experimentálních dat; jednorozměrná data; kalibrace; regrese; vícerozměrná data.

Požadavky:

.

Osnova přednášek:

1. Úvod

2. Charakteristiky statistických rozdělení (jednorozměrná data)

3. Průzkumová analýza dat

4. Testování hypotéz

5. Analýza rozptylu (ANOVA)

6. Korelační analýza

7. Lineární regrese

8. Principy nelineární regrese

9. Kalibrace

10. Interpolace a aproximace

11. Základy statistické analýzy vícerozměrných dat - vstupní data

12. Statistická analýza vícerozměrných dat - testy vlastností

13. Vícerozměrná statistická analýza - metody s latentními proměnnými

14. Vícerozměrná statistická analýza - klasifikační metody

Osnova cvičení:

.

Cíle studia:

Znalosti:

Seznámení s praktickým použitím statistických metod ke zpracování experimentálních dat.

Schopnosti:

Samostatné zpracování experimentálních dat.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Meloun, J. Militký, Statistická analýza experimentálních dat, ACADEMIA Praha 2004

Doporučená literatura:

[2] M. Meloun, J. Militký, M. Hill, Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech, ACADEMIA Praha 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1886606.html