Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Programování v JAVĚ

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18PJ Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Přednáška seznamuje studenty s platformou Java a s vývojem základních druhů aplikací pro ni.

Požadavky:

Programování v C++.

Osnova přednášek:

1. Organizační záležitosti, seznámení s JDK, první program, dokumentace.

2. Další jednoduché programy. Základní vstupní operace. Základní datové typy.

3. Příkazy. Proměnné primitivních typů.

4. Třída, správa paměti. Statické a nestatické datové složky a metody, konstruktory.

5. Pole. Rozhraní. Klonování objektů.

6. Výjimky.

7. Datové proudy.

8. Grafické uživatelské rozhraní.

9. Vícevláknové programy.

10. Databázové aplikace.

11. Regulární výrazy.

12. Lokalizace a internacionalizace.

13. Servlety a stránky JSP.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.

Cíle studia:

Znalosti:

Programovací jazyk Java a vybrané technologie používané na této platformě.

Schopnosti:

Navrhnout a implementovat řešení softwarové úlohy pomocí vybraných technologií platformy Java.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Virius, M.: Programování v Javě. Praha, ČVUT 2010. ISBN 978-80-01-04518-3.

Doporučená literatura:

[2] Eckel, B.: Myslíme v jazyku Java. Knihovna programátora. Praha, Grada Publishing 2001.

[3] Eckel, B.: Myslíme v jazyku Java. Knihovna zkušeného programátora. Praha, Grada Publishing 2001.

[4] Herout, P.: Učebnice jazyka Java. České Budějovice, Kopp, 2000. ISBN 80-7232-115-3.

[5] Herout, P.: Java -- grafické uživatelské prostředí a čeština. České Budějovice, Kopp 2001. ISBN 80-7232-150-1.

[6] Herout, P.: Java -- bohatství knihoven. České Budějovice, Kopp 2003. ISBN 80-7232-209-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23968405.html