Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Analogová elektronika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11ANEL Z,ZK 4 4 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 11ANEL je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval příslušný počet předmětů ze skupiny PREREKKIPL1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Přednáška je úvodem do problematiky difrakce tepelných neutronů jako metodiky využívané ve fyzice pevných látek a v materiálovém výzkumu. Jsou vysvětleny základní principy jaderného a magnetického rozptylu tepelných neutronů, uvedeno srovnání s metodikou rentgenové difrakce. Základní aplikační oblasti této metodiky jsou ilustrovány na řadě praktických příkladů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní prvky obvodů, nezávislé zdroje, závislé zdroje.

2. Kirchhoffovy zákony.

3. Laplaceova transformace.

4. Theveninova a Nortonova transformace.

5. Obvodové funkce, nuly a póly, harmonická analýza.

6. Uzlová formulace obvodových rovnic.

7. Topologická formulace.

8. Modifikovaná uzlová formulace obvodových rovnic.

9. Počítačové generování obvodových funkcí.

10. Numerická integrace obvodových rovnic.

11. Vybrané obvody.

12. Základní obvody s tranzistory.

13. Vybrané obvody s operačními zesilovači.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Využití lineární algebry v analogové elektronice.

Schopnosti:

Sestavení a řešení obvodových rovnic pro lineární, časově invariantní obvody se soustředěnými parametry. Znalost základních obvodů s tranzistory a operačními zesilovači užívaných v experimentálních aparaturách.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Vlach Jiří: Computer methods for circuit analysis and design. Van Nostrand Reinhold Company Inc., New York 1983.

Doporučená literatura:

[2] C. Lunn: Essence Analog Electronics, Prentice Hall 1997.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11289205.html