Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZBAF2 Z,ZK 4 2+2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Srdce a fyziologie srdeční činnosti. Obecná anatomie cév, hlavní tepny těla, přehled žil a fyziologie krve, srážení krve. Přehled nervů. CNS. Zrakové ústrojí a fyziologie zrakového ústrojí. Sluchové a vestibulární ústrojí a fyziologie sluchu a rovnováhy. Kůže, žlázy s vnitřní sekrecí.

Požadavky:

Požadováno je absolvování 16ZBAF1.

Osnova přednášek:

1. Žlázy s vnitřní sekrecí, mléčná žláza, kůže. (anatomie)

2. Srdce, tepny, žíly, mízní systém, slezina. (anatomie)

3. Hormonální regulace, těhotenské testy, osteoporóza. (fyziologie)

4. Srdeční činnost, měření TK, model TK. (fyziologie)

5. Funkce krve, počítání ery, leu, hematokrit, sedimentace. (fyziologie)

6. Hlavové nervy, autonomní nervy, míšní nervy. (anatomie)

7. Obecná neurofyziologie. EKG. (fyziologie)

8. CNS. (anatomie)

9. Spánek, bdění, rytmy. (fyziologie)

10. Smysly. (anatomie)

11. Smysly. Vyšetření zraku a sluchu. Práh bolesti a dotyku. (fyziologie)

12. Učení. Testování paměti a reflexy. (fyziologie)

13. Demonstrace na pitevně.

Osnova cvičení:

Kopíruje osnovu přednášek.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalost lékařského názvosloví. Základy anatomie a fyziologie člověka (cévní soustava, nervová soustava). Znalost smyslů člověka z pohledu anatomického i fyziologického.

Schopnosti:

Orientace v základní lékařské terminologie a stavbě a funkcích člověka (zejména pro potřeby radiologického technika/fyzika).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Linc R., Doubková A., Anatomie hybnosti, I. - III. díl, Praha, Karolinum, 1998

[2] Stingl J., Anatomie - učební texty pro bakalářské studium. 3. LF UK, Praha 1994

Doporučená literatura:

[3] Feneis H., Dauber W., Anatomický obrazový slovník, 2. vyd., Grada, Praha, 1996

[4] Otová, Soukup Kapras a kol., Biologie člověka pro bc studium na LF. Karolinum, Praha 1997

[5] Rokyta R. a kol, Fyziologie, Praha, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24190005.html