Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Španělština M2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04SM2 Z 1 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz navazuje na předchozí znalosti získané v předchozím kurzu (SM1). Student je postupně seznamován se stylem odborného jazyka tak, aby mohl pracovat se specializovanými texty na internetu.

Požadavky:

Absolutorium předchozích částí kurzu -SM1

Osnova přednášek:

učebnice Aula Internacional 3 - Nueva edición, lekce 7 - 9

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu,osnova obsahem a rozsahem odpovídá uvedeným lekcím.

Cíle studia:

Znalosti:

cílem je dosáhnout úrovně B2 podle mezinárodního klíče SERR

Schopnosti:

Praktické využití získaných vědomostí a dovedností v odborné a běžné komunikaci.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J.Corpas,A.Garmendia,C.Soriano,N.Sans Aula Internacional 3 - Nueva edición, Difusión 2014

[2] učební materiály připravené katedrou jazyků: http://people.fjfi.cvut.cz/vadilbea/spanish.html

Doporučená literatura:

[3] L.Aragonés,R.Palencia, Gramática de uso del español: Teoría y práctica A1-B2, Ediciones SM 2005

[4] J.Carrasco Montero, L.Sole Bernardino, Todas las voces: curso de cultura y civilización B1, Difusión 2010

[5] M.García-Viñó Sánchez, Preparación al diploma de español B1, Edelsa 2010

[6] Jednojazyčné a dvojjazyčné slovníky

Studijní pomůcky:

PC, aktuální odborná nebo populárně-vědecká periodika, jazyková učebna

Poznámka:

kód 04SM2

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23070705.html