Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy fyzikálních měření 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02ZFM1 Z 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět je určen především studentům, kteří hodlají studovat některé z fyzikálních zaměření FJFI (obory Fyzikálníinženýrství, Jaderné inženýrství). Mohou ho však navštěvovat i studenti zajímající se o jiná zaměření. Cílem jeseznámit studenty se zásadami fyzikálních měření nejdůležitějších veličin, s metodami zpracovávání a vyhodnocovánízískaných dat s možností použití PC. Studenti získají základní návyky pro práci ve fyzikálním praktiku.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

Osnova přednášek:

1. Fyzikální veličiny a jednotky

2. Základní měřicí metody

3. Obecná stavba experimentu

4. Základní statistické pojmy

5. Zpracování výsledků a chyby měření

6. Počítačové zpracování dat

7. Měření délek, hmotnosti, času, mechanická a termická měření

8. Elektrická měření - analogové a digitální měřící přístroje, osciloskop, XY zapisovač, frekvenční generátor

9. Počítač v experimentální praxi

10. Prezentace výsledků experimentu

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základní principy fyzikálních měření, metody zpracovávání dat.

Schopnosti:

Základní zásady pro práci ve fyzikálním laboratoři.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. H. Moore, M. A. Coplan, S. C. Greer, Building a Scientific Apparatus, Cambridge University Press, 2009.

[2] J. D. Wilson, C. A. Hernández-Hall, Physics Laboratory Experiments, Cengage Learning, 2014.

Doporučená literatura:

[3] C. Tilley and J. Nicholson: Practical Experiments in Physics, Blake Education, Leichhardt, 2002

[4] J. Brož: Základy fysikálních měření, SNTL Praha, 1983. (dostupné v knihovně FJFI ČVUT)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24348905.html