Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Elektronika experimentálních aparatur

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11ELEA Z,ZK 2 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Přednáška je úvodem do problematiky automatizovaných experimentálních aparatur pro fyziky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základní prvky obvodů, Kirchhoffovy zákony, harmonická analýza.

2. Metody analýzy lineárních obvodů. 3.Vybrané obvody, můstky, obvody s operačními zesilovači.

4. Číslicové systémy, kombinační a sekvenční logika.

5. Reprezentace číselné informace, kódy.

6. Číslicový počítač.

7. D/A a A/D převod.

8. Měření času, intervalu, frekvence a periody.

9. Měření napětí, proudu, teploty.

10. Měření síly, hmotnosti, tlaku.

11. Měření průtoku, polohy, rychlosti a zrychlení.

12. Automatizované aparatury a zpracování dat.

13. Komunikace mezi počítačem a aparaturou.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Přehled základních principů konstrukce inteligentních řídících systémů.

Schopnosti:

Základní dovednosti pro návrh automatizovaných experimentálních aparatur.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. Barney G.C: Intelligent Instrumentation, Prentice Hall, 1988, 2nd Edition, ISBN 0-13-468216-5.

Doporučená literatura:

[2]. M. Bhuyan: Inteligent Instrumentation: Principles and Applications, CRC Press 2010.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11293305.html