Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Atomová a molekulová spektroskopie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02AMS Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Přednáška je věnována atomové, molekulární a laserové spektroskopii.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky a předmětu 02TEF1,2 Teoretická fyzika 1,2

Osnova přednášek:

1. Atomové a molekulární systémy

2. Atomy-Pauliho princip, Hundova pravidla, Russel Saundersova pravidla

3. Diatomické molekuly- orbitaly, vibrační, rotační hladiny

4. Polyatomické molekuly- symetrie

5. Teoretické základy spektroskopie

6. Vibrační spektroskopie molekul,aplikace

7. Spektroskopie elektronů

8. Laserová analytická spektroskopie: princip laserů, metody:lineární

9. Nelineární laserová spektroskopie

10. Časově rozvinutá spektroskopie

11. Infračervená FT spektroskopie

12. Výhled a otevřené problémy

Osnova cvičení:

Procvičování příkladů na téma:

1. Atomové a molekulární systémy

2. Atomy-Pauliho princip, Hundova pravidla, Russel Saundersova pravidla

3. Diatomické molekuly- orbitaly, vibrační, rotační hladiny

4. Polyatomické molekuly- symetrie

5. Teoretické základy spektroskopie

6. Vibrační spektroskopie molekul,aplikace

7. Spektroskopie elektronů

8. Laserová analytická spektroskopie: princip laserů, metody:lineární

9. Nelineární laserová spektroskopie

10. Časově rozvinutá spektroskopie

11. Infračervená FT spektroskopie

12. Výhled a otevřené problémy

Cíle studia:

Znalosti:

Metody používané v molekulové a atomové spektroskopii

Schopnosti:

Aplikace metod používaných v molekulové a atomové spektroskopii na problémy měření spekter

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] P.Bernath,„Spectra of Atoms and Molecules“ (Oxford University Press. New York, 1995).

Doporučená literatura:

[2] D.Papousek,M.R.Aliev,„Molecular Vibrational-Rotational Spectra“ (Academia, Prague, 1982).

[3] P.R.Bunker,P.Jensen,„Fundamentals of Molecular Symmetry“ (IOP Publishing, Bristol, 2004).

[4] S.Mukamel,„Principles of Nonlinear Optical Spectroscopy“ (Oxford University Press. New York, 1995).

[5] J.M.Hollas,„Modern Spectroscopy“ (Wiley, New York, 1991).

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11335405.html