Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

katedra matematiky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01ALG Algebra
 
česky ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
01ALGE Algebra
 
Předmět není vypsán
01TA Algebra a analýza v aplikacích
 
česky Předmět není vypsán
01ALT Algebraické struktury v teoretické informatice
 
česky Předmět není vypsán
01ALTI Algebraické struktury v teoretické informatice
 
česky Předmět není vypsán
01ALUC Algoritmy učení v jednoduchých a složitých hrách
 
česky Předmět není vypsán
01ZASIG Analýza a zpracování diagnostických signálů
 
česky Předmět není vypsán
01ASIG Analýza signálu
 
česky ZK 4 3 Předmět není vypsán
01MADR Analýza čtená podruhé
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
D01APST Aperiodické struktury
 
Předmět není vypsán
01APST Aperiodické struktury
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
01APST1 Aperiodické struktury 1
 
anglicky Předmět není vypsán
01APST2 Aperiodické struktury 2
 
anglicky Předmět není vypsán
D00AASC Aplikace automatů: slova a čísla
 
ZK 2 ZK 2 Předmět není vypsán
D01AFI1 Aplikace funkcionálního integrálu 1
 
Předmět není vypsán
D01AFI2 Aplikace funkcionálního integrálu 2
 
Předmět není vypsán
D01AMS Aplikace matematické statistiky
 
ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět není vypsán
D01AMKO Aplikace metody konečných objemů
 
Předmět není vypsán
01ANL Aplikace neklasických logik
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01AOM Aplikace optimalizačních metod
 
Předmět není vypsán
01ASM Aplikace statistických metod
 
Předmět není vypsán
01ATI Aplikovaná teorie informace
 
česky ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
01ASTE Asistivní technologie
 
česky Z 2 0+1 Předmět není vypsán
01ASY Asymptotické metody
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01BPMI1 Bakalářská práce 1
 
česky Předmět není vypsán
01BPAA1 Bakalářská práce 1
 
česky Předmět není vypsán
01BPAI1 Bakalářská práce 1
 
česky Předmět není vypsán
01BPAM1 Bakalářská práce 1
 
Předmět není vypsán
01BPSI1 Bakalářská práce 1
 
česky Z 5 0+5 Předmět není vypsán
01BPPR1 Bakalářská práce 1
 
česky Z 5 0+5 Předmět není vypsán
01BPTS1 Bakalářská práce 1
 
česky Z 5 0+5 Předmět není vypsán
01BPMM1 Bakalářská práce 1
 
česky Z 5 0+5 Předmět není vypsán
01BPMI2 Bakalářská práce 2
 
česky Předmět není vypsán
01BPAA2 Bakalářská práce 2
 
česky Předmět není vypsán
01BPAI2 Bakalářská práce 2
 
česky Předmět není vypsán
01BPAM2 Bakalářská práce 2
 
Předmět není vypsán
01BPSI2 Bakalářská práce 2
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
01BPPR2 Bakalářská práce 2
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
01BPTS2 Bakalářská práce 2
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
01BPMM2 Bakalářská práce 2
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
01BAPS Bayesovské principy ve statistice
 
česky Předmět není vypsán
D01BSU Bayesovské strojové učení
 
ZK Předmět není vypsán
01CHAOS Chaotické systémy a jejich analýza
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01DAS Data science
 
Předmět není vypsán
01DPV Diferenciální počet na varietách
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01DPVB Diferenciální počet na varietách
 
česky Předmět není vypsán
01DIFR Diferenciální rovnice
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
01DRCH Diferenciální rovnice a chaos
 
Z 2 0+2 Předmět není vypsán
D01DRKO Diferenciální rovnice v komplexním oboru
 
ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět není vypsán
01DIGIZ Digitální zpracování obrazu
 
česky Předmět není vypsán
01DIZO Digitální zpracování obrazu
 
Předmět není vypsán
01DPAA1 Diplomová práce 1
 
česky Předmět není vypsán
01DPAM1 Diplomová práce 1
 
Předmět není vypsán
01DPTS1 Diplomová práce 1
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
01DPSI1 Diplomová práce 1
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
01DPMM1 Diplomová práce 1
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
01DPAA2 Diplomová práce 2
 
česky Předmět není vypsán
01DPAM2 Diplomová práce 2
 
Předmět není vypsán
01DPTS2 Diplomová práce 2
 
česky Z 20 0+20 Předmět není vypsán
01DPSI2 Diplomová práce 2
 
česky Z 20 0+20 Předmět není vypsán
01DPMM2 Diplomová práce 2
 
česky Z 20 0+20 Předmět není vypsán
01DIM1 Diskretní matematika 1
 
Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
01DIM2 Diskretní matematika 2
 
Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
01DIM3 Diskrétní matematika 3
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
01DIMA3 Diskrétní matematika 3
 
česky Předmět není vypsán
D01DSM Divergenční statistické metody
 
Předmět není vypsán
01DZMA1 Doplnění základní matematiky 1
 
česky Předmět není vypsán
01DZMA2 Doplnění základní matematiky 2
 
česky Předmět není vypsán
01DOMA1 Doplňkové partie z matematické analýzy 1
 
Předmět není vypsán
01DOMA2 Doplňkové partie z matematické analýzy 2
 
Předmět není vypsán
01DYR Dynamické rozhodování
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
D01DYRO Dynamické rozhodování
 
Předmět není vypsán
01DYRO Dynamické rozhodování
 
česky Předmět není vypsán
01DRO1 Dynamické rozhodování 1
 
česky Předmět není vypsán
01DYNR1 Dynamické rozhodování 1
 
česky Předmět není vypsán
01DRO2 Dynamické rozhodování 2
 
česky Předmět není vypsán
D01DYKO Dynamika kontinua
 
Předmět není vypsán
D01DKP Dynamika křivek a ploch
 
česky Předmět není vypsán
D01DCS Dynamika číselných systémů
 
Předmět není vypsán
01DEM Dějiny matematiky
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
01EIGR Elementary Introduction to Graph Theory
 
anglicky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
01EIG Elementary Introduction to Graph Theory
 
anglicky Předmět není vypsán
01FIMA Finanční a pojistná matematika
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
D01FTKM Formulace termodynamicky konzistentních modelů
 
Předmět není vypsán
01FKP Funkce komplexní proměnné
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01FKO Funkce komplexní proměnné
 
česky Předmět není vypsán
01FKPB Funkce komplexní proměnné B
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
01FKOB Funkce komplexní proměnné B
 
česky Předmět není vypsán
01FANA1 Funkcionální analýza 1
 
česky Předmět není vypsán
01FAN1 Funkcionální analýza 1
 
česky Předmět není vypsán
01FA1 Funkcionální analýza 1
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01FA2 Funkcionální analýza 2
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
01FAN2 Funkcionální analýza 2
 
česky Předmět není vypsán
01FA3 Funkcionální analýza 3
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01FAN3 Funkcionální analýza 3
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
01GTDR Geometrická teorie diferenciálních rovnic
 
Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01SPEC Geometrické aspekty spektrální teorie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D01HA Harmonická analýza
 
Předmět není vypsán
01HBM Hierarchické bayesovské modely
 
česky Předmět není vypsán
01IKLM Internet a klasifikační metody
 
česky Předmět není vypsán
01IKM Internet a klasifikační metody
 
česky Předmět není vypsán
D01INM Iterační metody pro řešení soustav rovnic
 
Předmět není vypsán
01JAA Jazyky a automaty
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01JAV Jazyky, automaty a vyčíslitelnost
 
česky Předmět není vypsán
01JAU Jazyky, automaty a vyčíslitelnost
 
česky Předmět není vypsán
01JAVY Jazyky, automaty a vyčíslitelnost
 
česky Předmět není vypsán
01JEPR Jednoduché překladače
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
D00KT Kapitálové trhy
 
Předmět není vypsán
01KAP Kombinatorika a pravděpodobnost
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D01KS Kombinatorika na slovech
 
Předmět není vypsán
01KOS Komprimované snímání
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01KOMA Komutativní algebra
 
Předmět není vypsán
01KOAL Komutativní algebra
 
česky Předmět není vypsán
01KTVE Konferenční týden výzkumu, exkurze
 
česky Z 1 5dní Předmět není vypsán
D01KPHR Kvalitativní problémy numerického řešení systému hyperbolických rovnic
 
ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět není vypsán
D01KTR Kvantová teorie rozptylu
 
Předmět není vypsán
D01KG Kvantové grupy
 
Předmět není vypsán
01KVGR1 Kvantové grupy 1
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
01KVGR2 Kvantové grupy 2
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
D01LDS Limity diskrétních struktur
 
česky Předmět není vypsán
01LAWA Linear Algebra with Applications
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01LALZ Lineární algebra 1
 
Předmět není vypsán
01LAL Lineární algebra 1
 
česky Předmět není vypsán
01LNA1 Lineární algebra 1
 
česky Předmět není vypsán
01LA1 Lineární algebra 1
 
česky Z 1 2+1 Předmět není vypsán
01LAZ Lineární algebra 1, zkouška
 
česky ZK 2 - Předmět není vypsán
01LAL2 Lineární algebra 2
 
česky Předmět není vypsán
01LALA Lineární algebra A 1, zkouška
 
česky Předmět není vypsán
01LAA2 Lineární algebra A2
 
česky Z,ZK 6 2+2 Předmět není vypsán
01LALB Lineární algebra B 1, zkouška
 
česky Předmět není vypsán
01LIB2 Lineární algebra B2
 
Předmět není vypsán
01LAB2 Lineární algebra B2
 
česky Z,ZK 4 1+2 Předmět není vypsán
01LAB2CZV Lineární algebra B2 CZV
 
česky Z 4 1+2 Předmět není vypsán
01LAP Lineární algebra plus
 
česky Z,ZK 5 1+1 Předmět není vypsán
01LIP Lineární programování
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01LIPO Lineární programování
 
Předmět není vypsán
01LIPB Lineární programování B
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
01LOM Logika pro matematiky
 
česky Předmět není vypsán
01LOI Logika v informatice
 
česky Předmět není vypsán
01MKI Management, komunikace a inovace
 
česky Předmět není vypsán
01MAPR Markovské procesy
 
česky Předmět není vypsán
01MA1 Matematická analýza 1
 
česky Z 4 4+4 Předmět není vypsán
01MAN Matematická analýza 1
 
česky Předmět není vypsán
01MAZ Matematická analýza 1, zkouška
 
ZK 4 - Předmět není vypsán
01MANZ Matematická analýza 1, zkouška
 
Předmět není vypsán
01MAN2 Matematická analýza 2
 
česky Předmět není vypsán
01MANA Matematická analýza A 1, zkouška
 
česky Předmět není vypsán
01ANA3 Matematická analýza A 3
 
česky Předmět není vypsán
01ANA4 Matematická analýza A 4
 
česky Předmět není vypsán
01MAA2 Matematická analýza A2
 
česky Z,ZK 10 4+4 Předmět není vypsán
01MAA3 Matematická analýza A3
 
česky Z,ZK 10 4+4 Předmět není vypsán
01MAA4 Matematická analýza A4
 
česky Z,ZK 10 4+4 Předmět není vypsán
01MANB Matematická analýza B 1, zkouška
 
česky Předmět není vypsán
01ANB3 Matematická analýza B 3
 
česky Předmět není vypsán
01ANB4 Matematická analýza B 4
 
česky Předmět není vypsán
01MAB2 Matematická analýza B2
 
česky Z,ZK 7 2+4 Předmět není vypsán
01MAB2CZV Matematická analýza B2 CZV
 
česky Z 7 2+4 Předmět není vypsán
01MAB3 Matematická analýza B3
 
česky Z,ZK 7 2+4 Předmět není vypsán
01MAB4 Matematická analýza B4
 
česky Z,ZK 7 2+4 Předmět není vypsán
01MAP Matematická analýza plus
 
ZK 6 0 Předmět není vypsán
01MAL Matematická logika
 
česky Předmět není vypsán
01MLO Matematická logika
 
česky Předmět není vypsán
01MAS Matematická statistika
 
česky Předmět není vypsán
01MASC Matematická statistika - cvičení
 
česky Předmět není vypsán
D01KTNO Matematické aspekty kvantové fyziky s nesamosdruženými operátory
 
Předmět není vypsán
01MMDT1 Matematické metody v dynamice tekutin 1
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
01MMDY Matematické metody v dynamice tekutin 1
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
01MMDT2 Matematické metody v dynamice tekutin 2
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D01MMMT Matematické metody v mechanice tekutin - adaptivní metody
 
ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět není vypsán
D01MMMT1 Matematické metody v mechanice tekutin 1
 
Předmět není vypsán
D01MMMT2 Matematické metody v mechanice tekutin 2
 
Předmět není vypsán
01MAM Matematické minimum
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
00MAM2 Matematické minimum 2
 
česky Předmět není vypsán
01MAMCZV Matematické minimum CZV
 
česky Předmět není vypsán
01MMD Matematické modelování dopravy
 
česky Předmět není vypsán
01MMNS Matematické modelování nelineárních systémů
 
česky ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
01MMDS Matematické modely dopravních systémů
 
česky Předmět není vypsán
01MMPV Matematické modely proudění podzemních vod
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
D01MMVF Matematické modely vícefázového proudění
 
Předmět není vypsán
01MPN Matematické problémy nematematiků
 
Předmět není vypsán
01MPN1N Matematické problémy nematematiků 1
 
Předmět není vypsán
01MPN1B Matematické problémy nematematiků 1
 
Předmět není vypsán
01MPN2B Matematické problémy nematematiků 2
 
Předmět není vypsán
01MPN2N Matematické problémy nematematiků 2
 
Předmět není vypsán
01MPN3B Matematické problémy nematematiků 3
 
Předmět není vypsán
01MPNM Matematické problémy nematematiků M
 
Předmět není vypsán
01MBI Matematické techniky v biologii a medicíně
 
KZ 3 2+1 Předmět není vypsán
01MBM Matematické techniky v biologii a medicíně
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01MAT1 Matematika 1
 
česky Z 4 3P+3C Předmět není vypsán
01MAT2 Matematika 2
 
česky Z 4 3P+3C Předmět není vypsán
01MAT3 Matematika 3
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
01MAT4 Matematika 4
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
01MCS Matematika částicových systémů
 
česky Předmět není vypsán
01CAS Matematika částicových systémů
 
česky Předmět není vypsán
01MATZ1 Matematika, zkouška 1
 
ZK 2 - Předmět není vypsán
01MATZ2 Matematika, zkouška 2
 
ZK 2 - Předmět není vypsán
D01MFP Metoda fázového pole
 
Předmět není vypsán
01MKO Metoda konečných objemů
 
česky KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
D01MKOTT Metoda konečných objemů v termodynamice tekutin
 
Předmět není vypsán
01MKP Metoda konečných prvků
 
česky ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
D01MKPPP Metoda konečných prvků pro parabolické problémy
 
Předmět není vypsán
D01ANEU Metody analýzy nelineárních evolučních úloh
 
Předmět není vypsán
D01MAPR Metody analýzy nelineárních parciálních diferenciálních rovnic
 
Předmět není vypsán
01MMF Metody matematické fyziky
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
01MRM Metody pro řídké matice
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01MRMMI Metody pro řídké matice
 
Předmět není vypsán
01MEX Modelování extrémních událostí
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01MEU Modelování extrémních událostí
 
česky Předmět není vypsán
01MDS Modely dopravních systémů
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01PDRMI Moderní teorie parciálních diferenciálních rovnic
 
ZK 3 3P+0C Předmět není vypsán
01PDE Moderní teorie parciálních diferenciálních rovnic
 
česky Předmět není vypsán
01PDR Moderní teorie parciálních diferenciálních rovnic
 
česky Předmět není vypsán
01SMF Moderní trendy v korporátních informačních technologiích
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
01MIP Míra a pravděpodobnost
 
česky Předmět není vypsán
01LBM Mřížková Boltzmannova metoda
 
Předmět není vypsán
01NELO Nelineární optimalizace
 
Předmět není vypsán
01NELI Nelineární programování
 
česky ZK 4 3P+0C Předmět není vypsán
01NEL Nelineární programování
 
česky ZK 4 3P Předmět není vypsán
01NSAP Neuronové sítě a jejich aplikace
 
česky ZK 4 3+0 Předmět není vypsán
01NEUR1 Neuronové sítě a jejich aplikace 1
 
česky Předmět není vypsán
01NUM1 Numerická matematika
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
01NUM Numerická matematika
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01NM Numerická matematika
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
01NMA1 Numerická matematika 1
 
česky Předmět není vypsán
01NUM2 Numerická matematika 2
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01NMA2 Numerická matematika 2
 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
01NUMB Numerická matematika B
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
01NME2 Numerické metody 2
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
01NMERF Numerické metody pro Radiologickou fyziku
 
česky Předmět není vypsán
D01NMQ Numerické metody pro kvantové technologie
 
Předmět není vypsán
01NMDT Numerické metody v dynamice tekutin
 
Předmět není vypsán
D01NMMT Numerické metody v mechanice tekutin
 
ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět není vypsán
01NSPP Numerické simulace problémů proudění
 
česky KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
01NUSO Numerický software
 
česky Z 3 2+0 Předmět není vypsán
01NEX Návrh experimentů
 
KZ 4 2+1 Předmět není vypsán
01NAEX Návrh experimentů
 
česky Předmět není vypsán
01OPT Optimalizační techniky a algoritmy
 
česky ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01PARA Paralelní algoritmy a architektury
 
česky Předmět není vypsán
01PAA Paralelní algoritmy a architektury
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
D01PKNS Periodičnost a konečnost v nestandardních numeračních systémech
 
Předmět není vypsán
01PALG Pokročilá algoritmizace
 
česky Předmět není vypsán
01POPR Pokročilá pravděpodobnost
 
Předmět není vypsán
01PTG Pokročilá teorie grafů
 
česky Předmět není vypsán
01PRR Pokročilé a robustní regresní modely
 
česky Předmět není vypsán
D01PMTI Pokročilé metody teorie informace
 
Předmět není vypsán
01PNM Pokročilé numerické metody
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
D01PPFA Pokročilé partie funkcionální analýzy
 
Předmět není vypsán
D01PPMKO Pokročilé partie metody konečných objemů
 
Předmět není vypsán
D01PPMKP Pokročilé partie metody konečných prvků
 
Předmět není vypsán
01PNL Pokročilé partie numerické lineární algebry
 
Předmět není vypsán
01PNLA Pokročilé partie numerické lineární algebry
 
česky ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
D01PPPAA Pokročilé partie paralelních algoritmů a architektur
 
Předmět není vypsán
D01PTC Pokročilé partie teorie čísel
 
Předmět není vypsán
01PTVS Pokročilé partie vývoje softwaru
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
D01PSM Pokročilé simulační metody
 
Předmět není vypsán
D01PTO Poruchová teorie operátorů
 
Předmět není vypsán
01POPJ1 Počítače a přirozený jazyk 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01POPJ2 Počítače a přirozený jazyk 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01POGR1 Počítačová grafika 1
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
01PGR1 Počítačová grafika 1
 
česky Předmět není vypsán
01POGR2 Počítačová grafika 2
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
01PGR2 Počítačová grafika 2
 
česky Předmět není vypsán
D01PMDT Počítačové metody v dynamice tekutin
 
Předmět není vypsán
01SITE1 Počítačové sítě 1
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
01SITE2 Počítačové sítě 2
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
01PRA1 Pravděpodobnost a matematická statistika 1
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
01PRA2 Pravděpodobnost a matematická statistika 2
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01PRST Pravděpodobnost a statistika
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
01PRSTB Pravděpodobnost a statistika B
 
česky KZ 4 3+1 Předmět není vypsán
D01PMG Pravděpodobnostní metody na grafech
 
Předmět není vypsán
D01PMK Pravděpodobnostní metody v kombinatorice
 
Předmět není vypsán
01UMIN Pravděpodobnostní modely umělé inteligence
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
01PMU Pravděpodobnostní modely učení
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D01PMU Pravděpodobnostní modely učení
 
Předmět není vypsán
01PMRI Prediktivní metody řízení
 
česky ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
D01PNAS Prediktivní nástroje pro agentní systémy
 
Předmět není vypsán
01PSR Principy statistického rozhodování
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01PRO1 Problémový seminář 1
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
01PRO2 Problémový seminář 2
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
01PSM1 Problémový seminář z matematické analýzy
 
česky Z 2 0P+2S Předmět není vypsán
01PSMA1 Problémový seminář z matematické analýzy
 
česky Předmět není vypsán
01PSMA2 Problémový seminář z matematické analýzy 2
 
česky Předmět není vypsán
01PSM2 Problémový seminář z matematické analýzy 2
 
česky Předmět není vypsán
01PERI Programování periferií
 
Z 2 2+0 Předmět není vypsán
01PW Programování pro Windows
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
01PMF Programování pro mainframe
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
01PR Programování v R
 
česky Předmět není vypsán
01PAMF Programování v assembleru na mainframe
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
D01PTPP Proudění a transport v porézním prostředí
 
Předmět není vypsán
01PSL Publikační systém LaTeX
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01DPR Předdiplomní praxe
 
česky Předmět není vypsán
01DSEM Předdiplomní seminář
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01DISE Předdiplomní seminář
 
česky Předmět není vypsán
01DSEMI Předdiplomní seminář
 
Předmět není vypsán
01REGA Regresní analýza dat
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01RAD Regresní analýza dat
 
česky Předmět není vypsán
01REAN Regresní analýza dat
 
česky Předmět není vypsán
01REDA Relační databáze
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
01RPAM2 Rešeršní práce 1
 
Předmět není vypsán
01RPAM1 Rešeršní práce 1
 
Předmět není vypsán
01RPSI1 Rešeršní práce 1
 
česky Z 5 0+5 Předmět není vypsán
01RPTS1 Rešeršní práce 1
 
česky Z 5 0+5 Předmět není vypsán
01RPMM1 Rešeršní práce 1
 
česky Z 5 0+5 Předmět není vypsán
01RPMM2 Rešeršní práce 2
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
01RPTS2 Rešeršní práce 2
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
01RPSI2 Rešeršní práce 2
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
D01RRSE Robustní regrese ve statistice a ekonometrii
 
Předmět není vypsán
01RMF Rovnice matematické fyziky
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
01RMAF Rovnice matematické fyziky
 
česky Předmět není vypsán
01RMFM Rovnice matematické fyziky
 
česky Předmět není vypsán
D01SO Schrödingerovy operátory
 
Předmět není vypsán
01SAA Seminář aplikované algebry
 
Předmět není vypsán
01SAM Seminář aplikované matematiky
 
česky Předmět není vypsán
01BASE Seminář k bakalářské práci
 
česky Předmět není vypsán
01BSEM Seminář k bakalářské práci
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01SBAK Seminář k bakalářské práci
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01SSM1 Seminář současné matematiky 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01SSM2 Seminář současné matematiky 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01SUS Seminář strojového učení
 
česky Předmět není vypsán
01SSU Seminář strojového učení
 
česky Předmět není vypsán
01SEDR Seminář z diferenciálních rovnic
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
01DROS Seminář z dynamického rozhodování
 
Předmět není vypsán
01SMB1 Seminář z matematické analýzy B1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01SMB2 Seminář z matematické analýzy B2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
D01SABM Shluková analýza a bayesovské metody
 
Předmět není vypsán
01SSS Sociální systémy a jejich simulace
 
česky ZK 4 2+1 Předmět není vypsán
01SSI Sociální systémy a jejich simulace
 
česky Předmět není vypsán
01SWP3 Softwarový projek 3
 
Předmět není vypsán
01SWPR1 Softwarový projekt 1
 
česky Předmět není vypsán
01SWP1 Softwarový projekt 1
 
česky Z 4 2 Předmět není vypsán
01SWPR2 Softwarový projekt 2
 
česky Předmět není vypsán
01SWP2 Softwarový projekt 2
 
česky Z 4 2 Předmět není vypsán
01SOS1 Softwarový seminář 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01SOS2 Softwarový seminář 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01SZMA1 Souborná zkouška z matematiky A 1
 
Předmět není vypsán
01SZMA2 Souborná zkouška z matematiky A 2
 
Předmět není vypsán
01SZMB Souborná zkouška z matematiky B
 
Předmět není vypsán
D01SSNS Současné směry v neuronových sítích
 
Předmět není vypsán
D01SFTO Speciální funkce a transformace ve zpracování obrazu
 
Předmět není vypsán
01SFTO Speciální funkce a trasformace ve zpracování obrazu
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D01SSZO Speciální seminář ze zpracovaní obrazu
 
Předmět není vypsán
D01SG Spektrální geometrie
 
Předmět není vypsán
01SKE Spolehlivost systémů a klinické experimenty
 
česky KZ 3 2+0 Předmět není vypsán
01SKEMI Spolehlivost systémů a klinické experimenty
 
Předmět není vypsán
01SUP Startupový projekt
 
česky Předmět není vypsán
01STR Statistická teorie rozhodování
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01SM Statistické metody a jejich aplikace
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01STME Statistické metody a jejich aplikace
 
česky Předmět není vypsán
01SME Statistické metody a jejich aplikace
 
česky Předmět není vypsán
D01SROZ Statistické metody rozpoznávání a rozhodování
 
Předmět není vypsán
01SDR Stochastické diferenciální rovnice
 
Předmět není vypsán
01SBAR Stochastické hry a bayesovské rozhodování
 
česky ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01STOM Stochastické metody
 
česky Předmět není vypsán
01STOS Stochastické systémy
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D01STOS Stochastické systémy
 
Předmět není vypsán
01SU1 Strojové učení 1
 
česky Předmět není vypsán
01SU2 Strojové učení 2
 
česky Předmět není vypsán
01SUJ Strojové učení v programovacím prostředí Julia
 
česky Předmět není vypsán
01SVK Studentská vědecká konference
 
česky Předmět není vypsán
01SMS1 Studentský matematický seminář 1
 
česky Předmět není vypsán
01SMS2 Studentský matematický seminář 2
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
D01SDS Symbolické dynamické systémy
 
Předmět není vypsán
01NEUR2 Teoretické základy neuronových sítí
 
česky Předmět není vypsán
01DYSY Teorie dynamických systémů
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
01TG Teorie grafů
 
česky Předmět není vypsán
01TEH Teorie her
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01TIN Teorie informace
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01TKO Teorie kódování
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
01TKOB Teorie kódování B
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01TMA Teorie matic
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
01TEMA Teorie matic
 
česky Z 3 2+0 Předmět není vypsán
01TNM Teorie náhodných matic
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01NAH Teorie náhodných procesů
 
ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
01TR1 Teorie reprezentací 1
 
Předmět není vypsán
01TR2 Teorie reprezentací 2
 
Předmět není vypsán
01TRE2 Teorie reprezentací 2
 
česky Předmět není vypsán
01TSLO Teorie složitosti
 
ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
01TC Teorie čísel
 
ZK 4 2+0 Předmět není vypsán
01TEC Teorie čísel
 
česky Předmět není vypsán
D00TC Teorie čísel
 
ZK 2 ZK 2 Předmět není vypsán
D01TK Termodynamika kontinua
 
Předmět není vypsán
01TVS Testování a verifikace software
 
česky Předmět není vypsán
01TOP Topologie
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01TIGR Trivial Introduction to Graph Theory
 
anglicky Předmět není vypsán
01VME Variační metody
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
D01VAM Variační metody
 
ZK Předmět není vypsán
01VAM Variační metody
 
česky ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
01VAMB Variační metody B
 
česky KZ 2 2 Předmět není vypsán
D01VMSO Variační metody ve zpracování obrazu
 
Předmět není vypsán
D01VPAS Vybrané partie z analýzy signálu
 
Předmět není vypsán
01VPFA Vybrané partie z funkcionální analýzy
 
Předmět není vypsán
01VPFN Vybrané partie z funkcionální analýzy
 
Předmět není vypsán
01VPF Vybrané partie z funkcionální analýzy
 
česky Předmět není vypsán
01VYMA Vybrané partie z matematiky
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
01VYML Vyčíslitelnost a matematická logika
 
česky ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
D00VKO Vícekriteriální optimalizace
 
Předmět není vypsán
D01VMTS Výpočetní metody v termodynamice směsí
 
Předmět není vypsán
01VUAA1 Výzkumný úkol 1
 
česky Předmět není vypsán
01VUAM1 Výzkumný úkol 1
 
Z 6 0+6 Předmět není vypsán
01VUTS1 Výzkumný úkol 1
 
česky Z 6 0+6 Předmět není vypsán
01VUSI1 Výzkumný úkol 1
 
česky Z 6 0+6 Předmět není vypsán
01VUMM1 Výzkumný úkol 1
 
česky Z 6 0+6 Předmět není vypsán
01VUAA2 Výzkumný úkol 2
 
česky Předmět není vypsán
01VUAM2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 0+8 Předmět není vypsán
01VUTS2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 0+8 Předmět není vypsán
01VUSI2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 0P+8C Předmět není vypsán
01VUMM2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 0+8 Předmět není vypsán
01ZLIM Zobecněné lineární modely a aplikace
 
česky ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01ZLMA Zobecněné lineární modely a aplikace
 
česky Předmět není vypsán
01ROZ1 Zpracování a rozpoznávání obrazu 1
 
česky ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
01ROZRF1 Zpracování a rozpoznávání obrazu 1
 
česky Předmět není vypsán
01ROZ2 Zpracování a rozpoznávání obrazu 2
 
česky ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01ROZP2 Zpracování a rozpoznávání obrazu 2
 
česky Předmět není vypsán
01ROZRF2 Zpracování a rozpoznávání obrazu 2
 
česky Předmět není vypsán
01ZSIG Zpracování diagnostických signálů
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
D01ZFL Základy fuzzy logiky
 
Předmět není vypsán
01ZFL Základy fuzzy logiky
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01ZAOS Základy operačních systémů
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01ZOPS Základy operačních systémů
 
česky Předmět není vypsán
01ZOS Základy operačních systémů
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
01ZPB Základy počítačové bezpečnosti
 
česky Předmět není vypsán
01ZPB1 Základy počítačové bezpečnosti 1
 
česky Předmět není vypsán
01ZPB2 Základy počítačové bezpečnosti 2
 
česky Předmět není vypsán
01ZTG Základy teorie grafů
 
česky Předmět není vypsán
01ZTGA Základy teorie grafů A
 
česky ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
01ZTGB Základy teorie grafů B
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
01TRLA Základy teorie reprezentací a Lieových algeber
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01UBIO Úvod do bioinformatiky
 
česky KZ 2 2 Předmět není vypsán
01DYK Úvod do dynamiky kontinua
 
česky Předmět není vypsán
01DYKO Úvod do dynamiky kontinua
 
česky Předmět není vypsán
01UKRY Úvod do kryptologie
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
01UMF Úvod do mainframe
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
00OMA Úvod do matematické analýzy a lineární algebry 1
 
anglicky ZK 5 4 Předmět není vypsán
00OMA2 Úvod do matematické analýzy a lineární algebry 2
 
anglicky ZK 5 4 Předmět není vypsán
01UOP Úvod do objektového programování
 
Předmět není vypsán
01UP1 Úvod do pravděpodobnosti 1
 
česky Předmět není vypsán
01UP2 Úvod do pravděpodobnosti 2
 
česky Předmět není vypsán
01URG Úvod do riemannovské geometrie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01USU Úvod do strojového učení
 
česky Předmět není vypsán
01UTI Úvod do teoretické informatiky
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
01UTEI Úvod do teoretické informatiky
 
česky Předmět není vypsán
01UTIZ Úvod do teoretické informatiky
 
česky Předmět není vypsán
01UTO Úvod do teorie optimalizace
 
Předmět není vypsán
01UTS Úvod do teorie semigrup
 
česky Předmět není vypsán
D01UTS Úvod do teorie semigrup
 
Předmět není vypsán
D01CS Číselné systémy
 
Předmět není vypsán
D00RAR Řešení algebraických rovnic
 
ZK 2 ZK 2 Předmět není vypsán
01RSWP Řízení softwarových projektů
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra14101.html