Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Numerická matematika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01NMA1 ZK 4 4+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s numerickými metodami pro řešení základních úloh vzniklých při řešení technických a výzkumných problémů. Důraz se klade na řádné pochopení teoretické podstaty metod

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Rekapitulace potřebných pojmů z lineární algebry a funkcionální analýzy.

2. Finitní a iterační metody pro řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Inverze matice.

3. Řešení částečného problému vlastních čísel.

4. Řešení úplného problému vlastních čísel.

5. Řešení rovnice f(x)=0.

6. Řešení soustav nelineárních algebraických a transcendentních rovnic.

7. Interpolace funkce polynomem.

8. Numerický výpočet derivace.

9. Numerický výpočet integrálu

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti: Klade se důraz na řádné pochopení teoretické podstaty numerických metod. Schopnosti: Umět používat numerické metody pro řešení základních matematických úloh vzniklých při řešení technických a výzkumných problémů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] E. Humhal: Numerická matematika I. ČVUT 2010

[2] E. Vitásek: Numerické metody. SNTL 1987

[3] J.W. Thomas, Numerical Partial Differential Equations: Finite Difference Methods, Springer Science & Business Media, 2013

Doporučená literatura:

[4] M. Fiedler: Speciální matice a jejich použití v numerické matematice. SNTL 1981

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5571706.html