Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Speciální funkce a transformace ve zpracování obrazu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D01SFTO ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Tento předmět je přednášen ve stejné podobě na MFF UK a na FJFI ČVUT. Volně navazuje na základní kurzy zpracování obrazu. Jde o výběrovou přednášku určenou pro studenty s hlubším zájmem o obor. Hlavní pozornost je věnována použití některých speciálních funkcí a transformací (zejména momentových funkcí a waveletové transformace) pro vybrané úlohy zpracování obrazu - detekce hran, potlačení šumu, rozpoznávání deformovaných objektů, registrace obrazu, komprese, apod. Vedle teorie bude probírána i řada praktických aplikací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

geometrické momenty, definice a základní vlastnosti

komplexní momenty

momentové invarianty vzhledem k otáčení a měřítku obrazu, úplnost, nezávislost, konstrukce báze

momentové invarianty vzhledem k afinní transformaci obrazu

momentové invarianty vzhledem ke konvoluci, kombinované invarianty

další typy momentových invariantů

ortogonální momenty (Legendrovy momenty, Fourier-Mellin momenty, Zernikovy momenty)

diskrétní momenty a algoritmy pro jejich výpočet

waveletová transformace (WT) - matematické základy

použití WT pro detekci hran a význačných bodů v obrazu

potlačení šumu pomocí WT

použití WT pro registraci obrazu

použití WT pro fúze obrazu

komprese obrazu pomocí WT a blokového kvantování

další aplikace WT

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Jan Flusser, Tomáš Suk and Barbara Zitová, Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition, Wiley & Sons Ltd., 2009 (317 pp., ISBN 978-0-470-69987-4)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4562406.html