Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Matematická analýza 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01MAN Z 4 4+4 česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu 01MAN je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 01MANZ
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Základní kurs matematické analýzy funkcí jedné reálné proměnné (diferenciální počet).

Požadavky:

Nemá prerekvizity.

Osnova přednášek:

1. Opakování středoškolské matematiky: matematická logika, rovnice a nerovnice, goniometrické funkce, exponenciála a logaritmus, zkrácený zápis součtu a součinu, matematická indukce.

2. Množiny a zobrazení.

3. Limita posloupnosti reálné, komplexní - základní vlastnosti, limity některých posloupností, číslo e a exponenciální funkce, některé elementární funkce.

4. Limita a spojitost funkce jedné reálné proměnné - základní vlastnosti.

5. Derivace funkce - základní vlastnosti.

6. Základní věty diferenciálního počtu reálné funkce jedné reálné proměnné.

7. Průběh funkce.

Osnova cvičení:

1. Opakování středoškolské matematiky.

2. Zobrazení, omezenost množin, supremum a infimum.

3. Limity posloupností.

4. Hromadné body.

5. Limity funkcí.

6. Spojitost.

7. Derivace a průběhy funkcí.

Cíle studia:

Znalosti:

Základní techniky výpočtu limit reálných a komplexních posloupností a reálných funkcí jedné reálné proměnné, základní techniky diferenciálního počtu reálných funkcí jedné reálné proměnné.

Schopnosti:

Aplikace znalostí na praktických příkladech vyšetřování chování reálných funkcí jedné reálné proměnné.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Pelantová, Vondráčková: Matematická analýza I (skriptum FJFI), ČVUT Praha, 2007.

[2] Pelantová, Vodráčková: Cvičení z matematické analýzy (skriptum FJFI), ČVUT Praha, 2009.

[3] Mareš, Vodráčková: Cvičení z matematické analýzy (diferenciální počet) (skriptum FJFI), ČVUT Praha, 2007.

Doporučená literatura:

[4] Děmidovič: Sbírka příkladů z matematické analýzy, Fragment, Praha, 2003.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4087206.html