Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Výzkumný úkol 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01VUMM1 Z 6 0+6 česky
Vztahy:
Předmět 01VUMM1 nelze zapsat s předmetem 01VUMM2 ve stejném semestru.
Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu 01VUMM1 je podmínkou zápisu na předmět 01VUMM2.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Výzkumná práce na zvolené téma pod vybraným školitelem. Vedení a průběžná kontrola přípravy výzkumné práce.

Požadavky:

Bakalářská práce BP12, individuální.

Schopnost samostatné výzkumné práce studentů.

Osnova přednášek:

Výzkumná ročníková práce na zvolené téma pod vybraným školitelem.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zapojení studentů do výzkumu.

Znalosti:

Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:

Samostatná práce na zadaném výzkumném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.

Studijní materiály:

Individuální - dle referencí ze zadání.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24903805.html