Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Aplikace neklasických logik

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01ANL ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Neklasické logiky, jejichž vznik byl motivován především snahou vyřešit paradoxy logiky klasické, mají dnes četné praktické aplikace. Přednáška představí široké spektrum neklasických logik, především modální, deskripční, dynamické, vícehodnotové a některé další logiky. Výklad bude spíše přehledový, důraz bude kladen na praktické aplikace, a to zejména v informatice, umělé inteligenci, teorii her a řízení.

Požadavky:

Základní kurz matematické logiky (dle přednášky na FJFI ČVUT v Praze 01VYML).

Osnova přednášek:

1. Klasická výroková a predikátová logika

2. Gentzenovské kalkuly

3. Teorie her a logika

4. Modální logiky

5. Deskripční logiky

6. Dynamické logiky

7. Intucionistická logika a filozofie matematiky

8. Vícehodnotové logiky

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základy různých typů neklasických logik a některé jejich aplikace.

Schopnosti:

Užití poznatků z přednášky v dalších disciplinách a v aplikacích.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] V. Švejdar: Logika neúplnost, složitost a nutnost, Academia, 2002, Praha.

[2] J. Peregrin: Logika a logiky, Academia, 2004, Praha.

Doporučená literatura:

[3] J. D. Barrow: Pi na nebesích, Mladá fronta, 2000, Praha.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23927005.html