Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy operačních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01ZAOS Z,ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Úvod do struktury operačních systémů. Procesy, vlákna, správa paměti.

Synchronizace vícevláknových aplikací. Soubory zobrazované do paměti.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do operačních systémů (struktura jádra, bezpečnost).

2. Procesy a vlákna (vytváření a ukončování procesů a vláken, plánování a priority).

3. Synchronizace vláken (kritické sekce, semafory).

4. Správa paměti (virtuální paměť, soubory mapované do paměti).

5. Jádro operačního systému.

6. Ovladače periferijních zařízení.

7. Úvod do distribuovaných systémů (volání vzdálených procedur).

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] A. S. Tanenbaum: Operating Systems: Design And Implementation, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1987.

Doporučená literatura:

[2] S. E. Madnick, J. J. Donovan: Operační systémy, Praha, SNTL 1974.

[3] W. Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles, Prentice Hall, 2005.

[4] J. M. Richter: Advanced Windows, Microsoft Press, Redmond, 1997.

[5] A. Rubini, J. Corbet: Linux Device Drivers, O'Reilly, 2001.

[6] D. Bovet, M. Cesati, A. Oram: Understanding the Linux Kernel, O'Reilly, 2001.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7304306.html