Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Funkcionální analýza 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01FAN2 Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 01FAN2 je, že student úspěšně absolvoval 01FANA1 nebo získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu 01FANA1. Předmět 01FAN2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 01FANA1
Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu 01FAN2 je podmínkou zápisu na předmět 01FAN3.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Obsahem předmětu jsou vybrané základní výsledky z funkcionální analýzy zahrnující hlavní věty teorie

Banachových prostorů, Hilbertovy-Schmidtovy operátory, spektrální rozklad omezených samosdružených

operátorů a základy teorie neomezených samosdružených operátorů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Bairova věta, Banachova-Steinhausova věta (princip stejnoměrné omezenosti), věta o otevřeném zobrazení,

věta o uzavřeném grafu, Hahnova-Banachova věta.

2. Spektrum uzavřených operátorů v Banachových prostorech, graf operátoru, analytické vlastnosti resolventy,

spektrální poloměr.

3. Kompaktní operátory (základní vlastnosti), věta Arzela-Ascoli, Hilbertovy-Schmidtovy operátory.

4. Weylovo kritérium pro normální operátory, vlastnosti spektra omezených samosdružených operátorů.

5. Věta o spektrálním rozkladu, funkcionální počet.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

1. J. Blank, P. Exner, M. Havlíček: Lineární operátory v kvantové fyzice, Karolinum, Praha, 1993.

2. B. Simon: Operator Theory: A Comprehensive Course in Analysis, Part 4, AMS, Rhode Island, 2015.

Doporučená literatura

3. W. Rudin: Analýza v reálném a komplexním oboru, Academia, Praha, 2003.

4. A. E. Taylor: Úvod do funkcionální analýzy, Academia, Praha, 1973.

5. A. N. Kolmogrov, S. V. Fomin: Základy teorie funkcí a funkcionální analýzy, SNTL, Praha, 1975.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6507506.html