Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Počítačová grafika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01PGR2 Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Druhá část dvousemestrálního předmětu „Počítačová grafika“ začíná stručnou teorií signálu v kontextu v počítačové

grafice všudypřítomného aliasingu. Dále výklad představuje strukturovaný přehled základních problémů v trojrozměrné

počítačové grafice a jejich řešení, od popisu trojrozměrné scény až po její realistické zobrazení. Důraz je kladen na

matematický popis problémů a výklad příslušných algoritmů s využitím znalostí z širokého spektra předmětů

vyučovaných na FJFI (matematická analýza, lineární algebra, pravděpodobnost a statistika, teorie informace, teorie

kódování, základy algoritmizace, teorie složitosti, numerická matematika). Výklad ukazuje praktické aplikace těchto

teoretických disciplín, avšak nevyžaduje jejich hlubší znalost. Pozornost je věnována též otázce implementace

probíraných algoritmů, návrhu datových struktur apod. Na poslední přednášce je demonstrována řada probraných

konceptů pomocí volně dostupného softwarového nástroje pro 3D modelování Blender.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do teorie signálu

2. Cíle počítačové 3D grafiky

3. Křivky a plochy

4. Reprezentace pevných těles

5. Techniky procedurálního modelování

6. Geometrické transformace objektů pomocí matic

7. Promítání

8. Řešení viditelnosti

9. Osvětlování a stínování

10. Aplikace textur

11. Sledování paprsku a fyzikálně založené zobrazovací metody

12. Modelování a renderování 3D scén pomocí programu Blender

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S. Marschner, P. Shirley: Fundamentals of Computer Graphics (4th ed.), CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016.

[2] J. F. Hughes, A. van Dam, M. McGuire, D. F. Sklar, J. D. Foley, S. K. Feiner, K. Akeley: Computer Graphics:

Principles and Practice (3rd ed.), Addison Wesley, 2014.

[3] T. Akenine-Möller, E. Haines, N. Hoffman, A. Pesce, M. Iwanicki, S. Hillaire: Real-Time Rendering (4th ed.), CRC

Press, Taylor & Francis Group, 2018.

Doporučená literatura:

[4] D. Shreiner, G. Sellers, J. Kessenich, B. Licea-Kane: OpenGL Programming Guide (8th ed.), Addison Wesley,

Pearson Education, 2013.

[5] Žára, Beneš, Sochor, Felkel: Moderní počítačová grafika. Computer Press, Praha, 2005.

[6] P. Prusinkiewicz, A. Lindenmayer: The Algorithmic Beauty of Plants. Springer Verlag, 1990.

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna Windows/Linux, Programovací jazyky C, C++, Java, C#, MS Visual Studio, knihovny Qt, SDL,

OpenGL, DirectX, Blender, 3dsMax.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7297006.html